Descriere

Principalele activități desfășurate în domeniul deșeuri sunt:

  • Identificarea operatoriilor economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor
  • Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor
  • Elaborarea rapoartelor privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor
  • Asigurarea accesului publicului la informațiile privind gestionarea deșeurilor la nivel județean
  • Asigurarea suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare
  • Urmarirea implementării legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor la nivel judeţean
  • aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase pe teritoriul României conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului,
  • emiterea avizul de împrăştiere a nămolului, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului
  • aprobarea  planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului

Actele normative europene și naționale, precum și textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislației, împreună cu modificările și corecturile sale succesive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și Monitorul Oficial al României.