Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on control of major-accident hazards involving dangerous substances

HOTĂRÂRE nr. 804 din 25 iulie 2007privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 februarie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlulasupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Ordin nr. 142 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 251 din 26 martie 2005pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 520 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 1.084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

ORDIN nr. 1.026 din 27 iulie 2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată