Rapoarte anuale

RAPOARTE ANUALE de aplicare a Legii nr. 544/2001 - prevedere expresă (Art. 5, alin. 3)   BULETIN INFORMATIV Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți 2015 ...

Formulare tip

Solicitarea informaţiilor de mediu Formular tip - pentru solicitarea de informaţii de interes public Formular tip - pentru reclamaţie administrativă I - răspuns negativ ...

Solicitarea informatiilor de interes public

Baza legală Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: ...