Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014, accesati pagina: http://apmot-old.anpm.ro

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE SATISFACŢIE A BENEFICIARULUI

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

NOTA INFORMARE privind persoana desemnata avertizor public si modul de raportare

Plata tarifelor

 PLATA TARIFELOR se face in contul APM OLT

(CIF: 4394668) COD IBAN nr:RO93TREZ5065032XXX000341, deschis la TREZORERIA SLATINA

 ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

  • IMPORTANT: Incepand cu data de 17.04.2017 "Programul de primiri/eliberari documente" in cadrul APM OLT este urmatorul:

luni, marti, miercuri, joi intre orele 9.00 - 14.00; vineri intre orele 9.00 - 12.00

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati:Raportare ANPM

  • FORMULARE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACTELOR DE REGLEMENTARE
  • DOCUMENTE VIZA
  1. cerere viza (anexa 1)
  2. declaratie pe propria raspundere (anexa 2)
  3. declaratie prelucrare date cu carcater personal

          - Acord de mediu

          - Autorizatie de mediu (formulare solicitare)

          - Avizul de mediu

          - Transfer Autorizatie

          - Transfer Acord

          - Autorizatie Integrata de Mediu

          - Structura Raportului Anual de MEDIU (R.A.M.) 

  • CONT APM OLT

CUI:4394668

TREZORERIA SLATINA: RO93TREZ5065032XXX000341