Achizitii Publice

Programul anual al achizitiilor publice 2016 Plan de achiziții Proiect SEE Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 euro Centralizator achizitii publice...

Executie bugetara

Executia bugetara la 30 iunie 2016 Executia bugetara la 31 iulie 2016 Executia bugetara la 31 august 2016 Execuția bugetară la 30 septembrie 2016 Executie bugetară la...

Drepturi salariale

ianuarie 2016 iulie 2016 septembrie 2017 martie 2018 Transparența veniturilor salariale la 30 septambrie 2018 Transparenta veniturilor salariale la 31 martie 2019 ...

Bilanț și Anexe Bilanț

Bilanț contabil 31.12.2015 Bilanț contabil 31.03.2016 Bilant contabil 30.09.2021 Bilant contabil 31.12.2021 Bilant contabil 31.03.2022 CONTUL REZULTAT PATRIMONIAL...

Bugete anuale

Buget 2016 Buget 2019 iulie Buget aprobat 07.09.2020 Buget 2021 APM_Sibiu

Contractele de achiziție publică

Contract lucrări investiție Contract servicii hoteliere 1 Contract servicii hoteliere 2 Contract servicii hoteliere 3