Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

Petiții

Petitiile adresate APM Sibiu se pot transmite electronic folosind urmatoarea adresa de e-mail: office[@]apmsb.anpm.ro

Structura organizatorică


Contact

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU, CF 5798567

Str. Hipodromului Nr. 2A, 550360 SIBIU

Tel: 0269.422.653;  0743.037.012;  

Email: office[@]apmsb.anpm.ro

Web: http://apmsb.anpm.ro

 

Programul de lucru:  Luni - Joi  08:00 - 16:30; Vineri: 8:00 - 14:00; 

Program relatii cu publicul: Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 09:00 - 13:00

Adrese e-mail compartimente

arii.protejate[@]apmsb.anpm.ro

audit[@]apmsb.anpm.ro

baze_de_date[@]apmsb.anpm.ro

buget.finante[@]apmsb.anpm.ro

deseuri[@]apmsb.anpm.ro

director.executiv[@]apmsb.anpm.ro

evaluare.impact[@]apmsb.anpm.ro

juridic.resurse_umane[@]apmsb.anpm.ro

laborator[@]apmsb.anpm.ro

monitorizare[@]apmsb.anpm.ro

reglementari[@]apmsb.anpm.ro

relatii.publice[@]apmsb.anpm.ro

substante.chimice[@]apmsb.anpm.ro 

IT[@]apmsb.anpm.ro

pomarina[@]apmsb.anpm.ro 

RA[@]apmsb.anpm.ro


homepage

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * ATENTIE! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Pentru Formularul electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economiciin sistemul S.I.M.: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


homepage

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITAȚII

Acte necesare obținerii ACORDULUI DE MEDIU

► Acte necesare obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

► Acte necesare transferului AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Revizuirea AUTORIZAȚIEI DE MEDIU (acte necesare, model cerere, conținut cadru fișă de prezentare)

► Comunicat privind procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

► Acte necesare obținerii AVIZULUI DE MEDIU, conținutul cadru al notificării 

► Cerere pentru consultații tehnice, conținut cadru declarație pe propria răspundere

DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A

Cod poștal: 550360

Cod fiscal: 5798567

Cont plată tarife: RO07TREZ5765032XXX000362 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu

Consiliul Județean Sibiu anunță publicul interesat despre organizarea unei dezbateri publice referitoare la PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI pentru județul Sibiu. Aceasta va avea loc în data de 28.06.2024, începând cu ora 13, în Sala de conferințe din cadrul Centrului Astra pentru Patrimoniu din incinta Muzeului Astra (poarta 3).

Pentru accesul publicului la informație și la exprimarea unui punct de vedere, APM Sibiu pune la dispoziția publicului interesat Propunerea de plan de menţinere a calităţii aerului, în forma primită de la autoritatea competentă pentru elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului.

descarcă proiect

new! 

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale (activitățile prevăzute în Anexa 1 IPPC și activitățile care utilizează solvenți organici - COV din instalații Anexa 7), se va deschide începând cu data de 15.02.2024. Linkul de acces va fi disponibil la următoarea adresă: http://raportare.anpm.ro , folosind ultima versiune de browser Google Chrome sau Mozilla Firefox. Acei operatori (noi) care nu și-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea ”Înregistrare” disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja și-au creat cont se autentifică folosind opțiunea ”Autentificare” din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii. În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicațiile IPPC, EPRTR, COV după înregistrare sau autentificare din secțiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă, parte a Domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul există în meniu butonul „Recuperare Cont”.

Decizia nr. 142-2022 VOLUM PRODUCTIE EPRTR _2023
Metodologie de raportare 2023

Vă informăm că s-a deschis sesiunea 2024 pentru raportarea on-line “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Pentru raportarea electronică a datelor privind Inventarul Emisiilor în atmosferă vă rugăm, să accesați linkul:

 https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public

și să completaţi  datele anuale corespunzătoare anului 2023.

Acei operatori (noi) care nu și-au creat  un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea Inregistrare disponibilă în meniul din partea stângă/ Autentificare din meniul /butonul aflat în partea stângă sus a paginii.

În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicația Protectia Atmosferei  / Inventare Locale de Emisii în Atmosferă după înregistrare sau autentificare din secțiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul există în meniu butonul „Recuperare Cont”.

Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 17 ianuarie 2024 - 15 martie 2024.

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interesat despre initierea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului pentru judetul Sibiu.

Informaţiile privind iniţierea elaborării Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în Județul Sibiu pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Sibiu- Direcția Arhirect Șef- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Mediu, camera 3, str. General Magheru nr. 14, de luni până joi între orele 9.00-16.00, vineri între orele 9,00-13,00 sau pe adresa de internet https://www.cjsibiu.ro/.

IMPORTANT! 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea nr. 495/11.06.2020 modificat prin Ordinul 3309/28.12.2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din 09.01.2023

Precizăm că pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizațiile de mediu și 300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu.
Dacă solicitarea de VIZĂ ANUALĂ nu se face pâna la data corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu / autorizația integrată de mediu, NU mai poate fi demarată procedura de obţinere a VIZEI ANUALE şi este necesar să se solicite o nouă autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu.

Ordinul 1150/27.05.2020 modificat prin Ordinul 3309/28.12.2012 privind VIZA ANUALA A AM/AIM
Cerere viza anuala Ord 1150/2020
Declaratie pe proprie raspundere Ord 1150/2020

 Pentru raportarea electronică a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, în acest moment fiind deschise următoarele:

  • SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022
  • SIM VSU - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021
  • SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020
  • SIM-PAF2 Inventare Locale de Emisii - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021

ANUNȚ INFORMARE RAPORTARE

Vă informăm că sesiunea pentru raportarea on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale (activitățile prevăzute în Anexa 1 IPPC și activitățile care utilizează solvenți organici - COV din instalații Anexa 7), se va deschide începând cu data de 01.03.2023. Linkul de acces va fi disponibil la următoarea adresă: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox Google Chrome. Acei operatori (noi) care nu și-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea Inregistrare disponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja și-au creat cont se autentifică folosind opțiunea Autentificare din meniul sau butonul aflat în partea stângă sus a paginii. În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicațiile IPPC, EPRTR, COV după înregistrare sau autentificare din secțiunea „Profil”, se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă, parte a Domeniului Emisii Industriale. De asemenea, în situația în care operatorul a uitat contul există în meniu butonul „Recuperare Cont”.

Anexa la metodologia de raportare și calendarul raportării

A.P.M. Sibiu anunță că activitatea de relații cu publicul la sediu se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar

09:00 – 13:00

Reamintim cetățenilor că DOAR SOLICITĂRILE PENTRU CONSULTAȚII TEHNICE, EVALUĂRI INIȚIALE SAU PETIȚIILE POT FI TRIMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC prin e-mail la adresa office@apmsb.anpm.ro  sau prin poștă / curierat la adresa: Str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu.

Documentațiile pentru planuri (PUG, PUZ, PUD, amenajamente silvice și pastorale), autorizații de mediu, acorduri de mediu, precum și orice planșe desenate,  se vor depune la sediul instituției EXCLUSIV PE SUPORT DE HARTIE. 

Buruiana AMBROZIA - informații necesare identificării și combaterii ambroziei

Link-uri utile:

www.madr.rowww.ms.rowww.mmediu.ro

Pentru alte informații referitoare la această specie invazivă, vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in A.P.M. Sibiu – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, A.P.M. Sibiu a implementat un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!