Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu

Laboratorul APM Sibiu a implementat și menține sistemul de management al calității conform referențialului SR EN ISO 17025.

Laboratorul APM Sibiu face parte din Serviciul Monitorizare și Laboratoare și are următoarele atribuții:

- monitorizează calitatea aerului în cele 4 stații de monitorizare aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA). 

- supraveghează radioactivitatea mediului în cadrul stației de supraveghere a radioactivității mediului Sibiu (SSRM) cu program standard de 11 ore/zi, care compune Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM). Coordonarea științifică, tehnică și metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul Național de Referință – Serviciul Laborator Radioactivitate (LNR-SLR) din cadrul ANPM.

- efectuează și derulează activități de monitorizare a calității mediului înconjurător la nivel teritorial.

- efectuează la cerere, măsurări și analize de laborator ale calității factorilor de mediu în limita capabilității.


NORME DE PRELEVARE

NORME DE PRELEVARE

 

Prelevare probe reprezentative:

- pentru ape reziduale industriale din amonte și aval față de sursa de poluare;

- pentru rezervoare – la ieșire;

- pentru ape menajere – din efluentul general;

- din canalele de evacuare;

- din punctele prevăzute în autorizație.

Prelevarea se face în recipient din material plastic (polietilenă) sau sticlă (de preferat). Transportul probei se face la o temperatură de 0-5ºC și în condiții de siguranță, pentru a se evita deteriorarea sau distrugerea recipientului și contaminarea sau pierderea probei.

 

Pentru probe de sol, prelevarea se face în recipiente de sticlă borosilicată sau din plastic sau pungi duble din material plastic, din diferite secțiuni și la diferite adâncimi. Transportul probei se face în condiții de siguranță, care nu permit deteriorarea ambalajului, răsturnarea și impurificarea probelor. Recipientele cu probe trebuie protejate față de orice sursă directă de căldură, inclusiv cea solară.

 

Pentru probe de deșeuri și nămoluri, prelevarea se face în recipiente confecționate din material impermeabil (plastic sau sticlă), etanș, din diferite secțiuni și la diferite adâncimi. Transportul recipientelor cu probe se face la o temperatură de 0-4ºC, în condiții de siguranță pentru a se evita deteriorarea sau distrugerea recipientului și contaminarea probei.


Declaratie client referitor prelevare proprie