Autorizatia - integrata - de - mediu

Autorizaţia integrată de mediu  este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului...

Taxe si Tarife