Back

Anunț public privind stadiul elaborării Planului de menținere a calității aerului

  Anunț public privind stadiul elaborării Planului de menținere a calității aerului

 

  • Anunțul  public privind elaborarea  Planului de menținere a calității aerului pentru județul SIBIU a fost publicat în ziarul Tribuna în data de 14.12.2016  şi postat pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu începând cu data  de 15.12.2016;
  • În conformitate cu HG 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de menținere a calităţii aerului, dezbaterea publică  pe această temă s-a organizat la Consiliul Județean Sibiu, titular al planului de calitate a aerului, în data de 30.01.2017;
  • Versiunea a cincea a planului a fost analizată şi transmisă spre revizuire /completare  către  Consiliul Judeţean, prin adresa nr.12713/13.07.2018.