Nota-16971-2020ROSCI0282

Decizia488-2020ROSPA0003

PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0085 FRUMOASA ȘI ROSPA0043 FRUMOASA - prima versiune

descarca Anexele Planului de Management Integrat SCI si SPA Frumoasa pot fi descărcate folosind următoarea adresă web: http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2016/01/Anunt-Frumoasa.pdf

Planul de Management al siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras

descarca Anexele reprezentând piesele desenate aferente planului de management se pot descărca de pe  http://www.fagaras-natura2000.ro/    

PM Paucea V. 2

Movilele de la Paucea