Avertizorul in interes public - Nota de informare

Cadrul general în materie de protecţie a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat. 

Nota de informare

Legea 361 / 2022

Sistemul de avertizare în interes public - informații generale

Agenția Națională de Integritate - Avertizori în interes public

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022


Declaratie_agenda de integritate organizationala APM Sibiu - 29 martie 2022

PROCEDURĂ DE SISTEM - REDISTRIBUIREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

RI APM Sibiu