Back

Anunturile etapei de incadrare -solicitari aferente anului 2021

Titular Denumire proiect Anunt solicitare acord- data afisarii Memoriu de prezentare- data afisarii Anunt decizie incadrare- data afisarii Proiect decizie incadrare- data afisarii
SC MIRAG AGRO PARTS SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, propus a se amplasa în intravilanul com. Jijila, sat Garvăn, str. Principală, nr. 2, jud. Tulcea, identificat prin T 38, CC 1004, CC 1006, NC/ CF  35846 14.04.2021 14.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI HORIA CU 4 LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilan com. Horia, sat Horia, str. Lungă, nr. 19, str. Lungă, nr. 20, str. Lungă, nr. 21 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilității și crearea centrului de zi Jurilovca cu 4 locuințe protejate”, propus a se amplasa în intravilan com. Jurilovca 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilității și crearea centrului de zi Cerna cu 4 locuințe protejate”, propus a se amplasa în intravilan com. Cerna 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BAIA CU 4 LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Baia, sat Panduru 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU TREI LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Heracleea, nr. 49 01.04.2021 01.04.2021    
PENTILIE MARINEL PFA „CONSTRUIRE ZONĂ CHAMPING, PARCARE RULOTE ȘI AMBARCAȚIUNI”, în loc. Mahmudia, F12 extravilan, T87, A892, nc. 31986 lot 2 26.03.2021 26.03.2021    
GHEORGHE NESE PFA „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEZONIERĂ P+M, FOIȘOR ȘI CINCI CĂSUȚE DE CAZARE”, propus a se realiza în intravilan sat Vișina, str. Golovița, nr.8, com. Jurilovca 25.03.2021 25.03.2021    
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.  ,,AMPLASARE STAȚIE MOBILĂ DE ASFALT,,, propus a se amplasa în com. Luncavița, str. Drumul Teilor, nr. 102, identificat prin T7, A59, CF 33654 22.03.2021 22.03.2021    
U.A.T. ORAŞ BABADAG „CONSTRUIRE “CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL”, ORAȘ BABADAG, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Heracleea, nr. 23 18.03.2021 18.03.2021    
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂENI ,,CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Daeni 17.03.2021 17.03.2021    
S.C. DELTA REX S.R.L. ,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE,, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, T60, PARCELA A1773, N.C./C.F. 45982 17.03.2021 17.03.2021    
BOLD VASILICA „DESFIINȚARE LOCUINȚĂ ȘI CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se amplasa în intravilan com. Jurilovca, str. Portului, nr.20A, T55, Cc3709/1, nr. cad. 30612 15.03.2021 15.03.2021 14.04.2021 14.04.2021
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. CONSTANȚA „APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA /DEMOLARE ȘI REFACERE 5 PODURI PE DN 22, KM 210+291, KM 211+812, KM 212+045, KM 212+495, KM 213+600”, propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag, județul TULCEA, identificat prin DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 15.03.2021 15.03.2021 13.04.2021 13.04.2021
ION MARIUS ,,CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE,, propus a se amplasa în oraș Măcin, str. Păcii, nr. 3, identificat prin Tarla 12, A1855, nr. cadastral 33404 11.03.2021 11.03.2021    
UAT COMUNA NICULIȚEL „INTRODUCERE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan și extravilan localitatea Niculițel 09.03.2021 09.03.2021    

CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂENI

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Dăeni, F12 intravilan, T58, Parcela Vh 1428, A 1429, nr. cadastral 31069 05.03.2021 05.03.2021    
GÂGĂ IANCU I.I. „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a se amplasa în intravilan com. Baia, str. Heracleea, nr.55A, T38, P1482, nr.cad. 30205 02.03.2021 02.03.2021 14.04.2021 14.04.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,,ELIBERARE AMPLASAMENT LEA JT PENTRU MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL STEJARU – CERNA, JUDEȚUL TULCEA, propus a se realiza în județul Tulcea, comunele Stejaru, Topolog, Dorobanțu, Cerna, satele Stejaru, Topolog, Cerbu, Dorobanțu, Meșteru, Cerna și Traian  01.03.2021 01.03.2021 11.03.2021 11.03.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – BĂDESCU ALEXANDRU „DEVIERE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE ÎN LOCALITATEA SOMOVA – BĂDESCU ALEXANDRU, propus a se realiza în sat Somova, comuna Somova, județul Tulcea identificat prin F12 INTRAVILAN, T 40, L 1482, A 1483, nr. cadastral 32031 11.02.2021 11.02.2021 01.04.2021 01.04.2021
ANIF - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul orașului Isaccea 11.02.2021 11.02.2021 29.03.2021 29.03.2021

PRIMĂRIA COMUNEI MURIGHIOL

„ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în sat Murighiol, Colina, Sarinasuf, Plopu, Dunăvățu de Jos, Dunăvățu de Sus, com. Murighiol 11.02.2021 11.02.2021    
SC E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „DEVIERE LEA JT ÎN CADRUL LUCRĂRII MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VALEA TEILOR-NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL TULCEA” 09.02.2021 09.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
UAT ORAS ISACCEA „RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC „CETATEA NOVIODUNUM”, propus a se amplasa în oraș Isaccea, 09.02.2021 09.02.2021 12.04.2021 12.04.2021
U.A.T. BABADAG ,,Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientizare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în orașul Babadag, județul Tulcea” propus a se realiza în intravilan/extravilan oraș Babadag 29.01.2021 29.01.2021 11.03.2021 11.03.2021
S.C. AGROCOM-CORINA S.R.L.       ,,EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE DIN INCINTĂ ȘI A CAPACITĂȚII DE ÎNMAGAZINARE APE UZATE MENAJERE PRIN REALIZAREA UNUI NOU BAZIN VIDANJABIL,, propus a se amplasa în localitatea Nalbant, str. Slt. Marian Ritcu, nr. 13, CF 214 și nr 27A, T28, CF 30068 29.01.2021 29.01.2021 05.04.2021 05.04.2021
SC DELTA SKYLINE DEVELOPMENT SRL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, Tarla 23, Parcela 355, identificat prin C.F. nr. 33013, nr. topografic/cadastral 33013 21.01.2021 21.01.2021 04.02.2021 04.02.2021
SC PERFECT OLISERV SRL „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, propus a se amplasa în com. Mihail Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu, nr.10 13.01.2021 13.01.2021 24.02.2021 24.02.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Elena Doamna, (tronson între str. Zimbrului și nr.2) 12.01.2021 12.01.2021 22.02.2021 22.01.2021

SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

„LUCRAREA NR.41/2017 EXTINDERE  REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA BĂLTENII DE SUS, COM. BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul sat Băltenii de Sus T30, P314, com. Beștepe 11.01.2021 11.01.2021 24.02.2021 24.02.2021
CONON ALEXE AGRO PFA „MODERNIZARE ȘI TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Sarichioi, sat Sarichioi, nr. 310A 06.01.2021 06.01.2021 23.02.2021 23.02.2021
COMUNA NALBANT „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LUNGIME DE APOXIMATIV 15 KM ÎN COMUNA NALBANT, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Nalbant, satul Nalbant, Trestenic, Nicolae Bălcescu 06.01.2021 06.01.2021    
STĂNESCU IRINA CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI HALĂ SERVICE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Somova, sat Somova, Soseaua Mineri, nr. 2 05.01.2021 05.01.2021 04.02.2021 04.02.2021