Back

Anunturile etapei de incadrare -solicitari aferente anului 2021

Titular Denumire proiect Anunt solicitare acord- data afisarii Memoriu de prezentare- data afisarii Anunt decizie incadrare- data afisarii Proiect decizie incadrare- data afisarii
UAT COMUNA TURCOAIA „COMPLETARE REȚEA DE CANALIZARE PE STRAZILE IACOBDEAL ȘI DERVENTULUI, COMUNA TURCOAIA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în com Turcoaia, sat Turcoaia, parcela 165-nr. cad. 31375, parcela 3133-nr cad. 31289 15.10.2021 15.10.2021    
SC CONSTANT PROD S.R.L. Construire anexe agricole (magazii)”, propus a se amplasa în comuna Nufăru 14.10.2021 14.10.2021    
LECA ȘTEFAN  „CONSTRUIRE CĂSUȚE”, propus a se amplasa în propus a se amplasa în intravilan, sat Sălcioara, str. Berzei, nr. 5A, com. Jurilovca 13.10.2021 13.10.2021    
Neamu Virgil  „Construire anexă gospodărească pentru adăpost animale și împrejmuire”, propus a se amplasa în extravilan Oraș Babadag, T7, P 149A parțial 13.10.2021 13.10.2021    
UAT MUNICIPIUL TULCEA „Construire GRAVITY – PARC Ciuperca, municipiul Tulcea”, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, str. Lac Ciuperca 13.10.2021 13.10.2021    
SC AGROVASI IMPEX SRL „Înființare capacitate producție brichete în localitatea Nicolae Bălcescu”, propus a se amplasa în comuna Nalbant, sat Nicolae Bălcescu, 13.10.2021 13.10.2021    
RIZU STERE AGRO PFA „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE MOBILĂ ”, propus a se realiza în com. Izvoarele, sat Izvoarele 13.10.2021 13.10.2021    
COMUNA VALEA NUCARILOR

„EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE”, propus a se realiza în intravilanul   comunei Valea Nucarilor, satele Valea Nucarilor și Iazurile, jud. Tulcea;

13.10.2021 13.10.2021    

SC ENGIE ROMÂNIA SA prin Primaserv S.R.L. pentru beneficiar Stoian Dumitru

„Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă L =67 m + Racord gaze naturale presiune redusă L = 3 m”, propus a se amplasa în comuna Jijila, str. Zorilor, nr. 2 13.10.2021 13.10.2021    
UAT PRIMĂRIA HORIA  „REABILITARE ȘI EXTINDERE DISPENSAR UMAN, COM. HORIA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Horia, sat Horia, str. Primăriei, nr. 6 07.10.2021 07.10.2021    
GROZEA I. PETRE PFA

Amenajare iaz piscicol pentru populare și pescuit sportiv”, propus a se realiza în extravilan com. Peceneaga, jud.Tulcea, pe terenul identificat prin T13, N82/1.

07.10.2021 07.10.2021    
SC RCS&RDS SA “Construire rețea subterană de telecomunicații prin cablu cu fibră optică, amplasată în extravilan UAT Mahmudia, județul Tulcea”,  propus a se amplasa pe domeniu public de interes local și domeniu public de interes județean, în extravilan UAT Mahmudia 07.10.2021 07.10.2021    
PAVEL G GABRIEL Întreprindere individuală „CONSTRUIRE UNITATE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE”, propus a se realiza în intravilanul com. Nalbant, sat Nalbant 01.10.2021 01.10.2021    
CAMPANIA NATIONALĂ DE CĂI FERATE  CFR S.A.  -SUCURSALA REGIONALĂ DE CAI FERATE CONSTANTA S.A. prin reprezentant S.C. VIOTOP S.R.L. „MODERNIZAREA TRECERII LA NIVEL KM 110+590 LINIA 812 ÎNTRE STAȚIILE BABADAG-CATALOI,, propus a se realiza in extravilan com Babadag 01.10.2021 01.10.2021    
S.C. DIMAS ACTIV S.R.L. „REABILITARE 4 HALE (C1, C4, C5, C8) PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Ciucurovei, nr. FN 30.09.2021 30.09.2021    
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA prin mandar SC EXCLUSIVE TELECOMMUNICATION SOLUTIONS SA „RACORD FO DARK FIBRE CLIENT VODAFONE ROMÂNIA (EX UPC ROMÂNIA), BĂLTENII DE SUS, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan/extravilan  sat Băltenii de Sus, com. Beștepe 30.09.2021 30.09.2021    
S.C. E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A

„CREȘTERE GRAD DE SIGURANȚĂ 20KV PRIN REALIZARE BUCLĂ LEA 4401 ȘI LEA 9603 (lucrare nr. 77/2019)”, propus a se realiza în com. Beidaud, jud. Tulcea,  

29.09.2021 29.09.2021    

JASCU SILVIU PFA

Construire și dotare punct gastronomic local” propus a se realiza în intravilan loc. Greci, str. Țapului nr. 4,com. Greci 28.09.2021 28.09.2021    
SC XAMARA BUILD SRL „ÎNFIINŢARE STRUCTURĂ DE TURISM”, propus a se amplasa în intravilan. com. Murighiol, T22, parcela 143, nr. cad. 36509 28.09.2021 28.09.2021    
SC CASA FUNERARĂ ELI SRL „Înființare și dotare camping-corturi și bungalow în comuna Greci ”, propus a se realiza în intravilan loc. Greci, str. Țapului nr. 6,com. Greci 27.09.2021 27.09.2021    
ȘTIRBU DUMITRU ȘI ȘTIRBU VIORICA „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei, nr. 160, jud. Tulcea, identificat prin: extras C.F. nr. 37477, nr. topografic/cadastral 37477 27.09.2021 27.09.2021    
SC BLUE LINE ENERGY SRL „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ MIXTĂ EOLIAN/SOLAR/BATERIE – CENTRALĂ SOLARĂ BLUE 2”, propus a se realiza în com. Beștepe, T32, A242/2/6, nr. cad 33976 23.09.2021 23.09.2021    
S.C. GLAMTENTS DANUBE DELTA S.R.L ,,CONSTRUIRE 6 CORTURI PE PLATFORMĂ DIN LEMN + ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în sat Lunca, str. Eternității, nr.13, T23, P1066, 1068, 1069, nr. cadastral 31321, com. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea 22.09.2021 22.09.2021    
SÂMBĂTA NOUĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ „CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”, propus a se amplasa în extravilan com. Topolog, T93, A577, Cc577, nr. cad. 31040 21.09.2021 21.09.2021    
SC AGROMITA SRL ,,MODERNIZARE FERMĂ VEGETALĂ PRIN CONSTRUIRE CAPACITATE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE LA S.C. AGROMITA S.R.L.”, propus a se amplasa în intravilan sat Nicolae Bălcescu, comuna Nalbant  21.09.2021 21.09.2021    

SC AGROMITA SRL

„CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se realiza în com. Nalbant , sat Nicolae Bălcescu, jud. Tulcea, identificat prin: intravilan T4; A 138” 21.09.2021 21.09.2021    

SC RCS&RDS S.A.

„CONSTRUCȚIE REȚEA SUBTERANĂ DE TELECOMUNICAȚII PRIN CABLU CU FIBRĂ OPTICĂ, AMPLASATĂ ÎN INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN U.A.T. MĂCIN”, propus a se realiza în intravilan oraș Măcin, străzile Crizantemelor, Toamnei, extravilan De 499 21.09.2021 21.09.2021    
UAT MURIGHIOL „DEZVOLTAREA CAPTARII DE APA DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, IN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APA POTABILA A LOCALITATILOR MURIGHIOL, DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS, JUDETUL TULCEA” 15.09.2021 15.09.2021    
UAT MURIGHIOL “„ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂȚU DE SUS ȘI DUNAVĂȚU DE JOS”, propus a se amplasa în intravilan și extravilan UAT Murighiol, satele Dunavățu de Sus și Dunavățu de Jos 14.09.2021 14.09.2021    
CUCERENCU VIOREL PFA AMENAJARE SPAȚIU CAMPARE ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ ( DUȘURI, TOALETE)”, propus a se amplasa în intravilan com. Murighiol, str. Plopului, nr.39 10.09.2021 10.09.2021    
S.C. PRESCOM S.R.L ,,EXTINDERE CAPACITATE DE STOCARE ”, propus a se realiza în com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, identificat prin: F12, intravilan; nr. carte funciară 37098, nr. cadastral 37098, nr. topografic T42, CC 413 10.09.2021 10.09.2021 13.10.2021 13.10.2021
BAZBANELA TACHE „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI BRANȘAMENT APĂ, RACORD CANALIZARE MENAJERĂ/ STAȚIE DE POMPARE, CONDUCTĂ DE REFULARE ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se realiza în mun. Tulcea, Șoseaua Barajului, str. Antenei 01.09.2021 01.09.2021 24.09.2021 24.09.2021
SC TRANS CARPAT SRL AMPLASRE STAȚIE MIXTURI ASFALTICE SEMIMOBILĂ”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Măcin, str. Crizantemelor, nr.78 01.09.2021 01.09.2021    
ORAȘ ISACCEA „Modernizare canal colector apă pluvială în zona CEAIR”, propus a se amplasa în intravilan oraș Isaccea,,     30.08.2021 30.08.2021
REDVANOV SIMONA “AMPLASARE ȘASE CĂSUȚE DIN LEMN – PE PILONI ȘI AMPLASARE FOIȘOR”, propus a se realiza în loc. Dunavățu de Jos, comuna Murighiol 25.08.2021 25.08.2021    
PUȘCAȘU IRINA SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CIE ÎN STRUCTURI PRIMIRI  TURISTICE – CAMERE DE ÎNCHIRIAT”, propus a se realiza în intavilanul com. Beștepe, sat Băltenii de Sus     24.08.2021 24.08.2021
COMUNA VALEA NUCARILOR „ÎNFIINȚARE  REȚEA DE CANALIZARE PE STRĂZILE : TRIFOIULUI, BISERICII ȘI BUCOVINEI”, propus a se realiza în intravilanul loc. Valea Nucarilor,  str. Trifoiului, Bisericii și Bucovinei     24.08.2021 24.08.2021
S.C. MOHA LIVESTOCK S.R.L. „ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ – CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA OVINELOR ȘI TAURINELOR”, propus a se realiza în extravilan F 12, T55, A496/8; NC 38616, sat Baia, comuna Baia 23.08.2021 23.08.2021 24.09.2021 24.09.2021
SC TULCEA GAZ SA ,,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIUL PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul municipiului Tulcea, strada Dobrogei (tronson cuprins între str. Prislav și str. Dobrogei nr. 6) 23.08.2021 23.08.2021 23.09.2021 23.09.2021
S.C. SIGSARINASUF S.R.L.  „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se realiza în com. Murighiol, sat Sarinasuf 23.08.2021 23.08.2021    
S.C.  BELA CONSTRUCT S.R.L. „Extindere parc eolian cu 2 (două) turbine”, propus a se amplasa în extravilanul  comunei Valea Teilor 19.08.2021 19.08.2021 07.09.2021 07.09.2021

SC ELCAR PROMPT AUTO SRL

„Sistem de pre-tăiere și pre-spălare pentru film PE și sistem de filtrare apă,, propus a se amplasa în mun. Tulcea, str. Taberei, nr.26 16.08.2021 16.08.2021    
DONCU VALENTIN P.F.A. „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ,, ALICIA,, propus a se realiza în com. Jurilovca, sat Jurilovca, str. Doloșman, nr. 16 13.08.2021 13.08.2021    
SC ALUM SA „DESFIINȚARE CORPURI EXISTENTE C168 și C169 (HALĂ EVAPORARE TIP ORADEA VN)”,  propus a se realiza în mun. Tulcea, str. Isaccei nr.82 12.08.2021 12.08.2021 21.09.2021 21.09.2021
PAVEL VIOREL „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER+PARȚIAL MANSARDĂ, COPERTINĂ ȘI GARD ÎMPREJMUITOR„ propus a se amplasa în intravilan com. Mihail Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu, T2, Cc 27, A28, nr.cad. 33145     09.08.2021 09.08.2021
HARITON MIRELA „CONSTRUIRE TREI CĂSUȚE DE VACANȚĂ”, propus a se realiza în sat Dunăvățu de Jos, str. Dunăreni, nr.116, T14, Cc376, A374, nr. cad. 34348, CF 34348, com. Murighiol 03.08.2021 03.08.2021 02.09.2021 02.09.2021

SC CADOL CARIERE SRL

“DESCHIDERE CARIERĂ PIATRĂ”, propus a se realiza în extravilan comuna Nalbant, localitatea Nicolae Bălcescu 02.08.2021 02.08.2021 07.09.2021 07.09.2021
CORDOBA COSALE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ  „CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PROCESARE CEREALE”, propus a se realiza în com. Nalbant, sat. Nalbant,  jud. Tulcea teren identificat prin: T19, Cc 135/8 02.08.2021 02.08.2021 21.09.2021 21.09.2021

SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, prin SC SAT VACANȚĂ GURA PORTIȚEI

„ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FABRICA PROCESARE PEȘTE”, propus a se realiza în F12 intravilan, str. Portului, nr.22, T55, Cc 3707/3, nr. cad. 32097 02.08.2021 02.08.2021 31.08.2021 31.08.2021
OTOMAN IONEL „CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE TURISM”, propus a se amplasa în intravilan sat Dunăvățu de Jos, com. Murighiol 29.07.2021 29.07.2021 31.08.2021 31.08.2021
S.C. E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A „REALIZARE BUCLA LEA MT 100.00 si 100.05, JUD. TULCEA”, propus a se realiza în com. Valea Nucarilor, sat Agighiol, teren identificat prin: DJ 222, Șoseaua Tulcea, str. Toamnei, str. Grâului, str. Viitorului, str. Mecanizatorului     29.07.2021 29.07.2021
MEREGIU LILIANA-MARIA „CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ ȘI STRUCTURĂ TURISTICĂ”, propus a se amplasa în intravilan sat Dunăvățu de Jos, com. Murighiol 28.07.2021 28.07.2021 31.08.2021 31.08.2021
STERIAN FLORIN  „CONSTRUIRE MAGAZIE MATERIALE”, propus a se amplasa în intravilanul intravilanul comunei Baia, sat. Baia, str. Izlazului, nr. 1 28.07.2021 28.07.2021 23.08.2021 23.08.2021

SC ENGIE ROMÂNIA SA prin Primaserv S.R.L. pentru beneficiar Chiriac Ioana

„Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă L =138 m. Racord gaze naturale presiune redusă L = 3 m”, propus a se amplasa în comuna Jijila, str. Plantelor, nr. 3 27.07.2021 27.07.2021 27.08.2021 27.08.2021

SC ENGIE ROMÂNIA SA prin Primaserv S.R.L. pentru beneficiar Paraschiv Ioana

„Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă L =78 m. Racord gaze naturale presiune redusă L = 4 m”, propus a se amplasa în comuna Jijila, str. Largă, nr. 17 27.07.2021 27.07.2021 27.08.2021 27.08.2021

SC ENGIE ROMÂNIA SA prin Primaserv S.R.L. pentru beneficiar Talpeș Ghiță

Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă L =93 m. Racord gaze naturale presiune redusă L = 3 m”, propus a se amplasa în comuna Jijila, str. Stadionului, nr. 32A 27.07.2021 27.07.2021 27.08.2021 27.08.2021
SC ALUM SA „CONSTRUIRE INSTALAȚIE INDUSTRIALĂ PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE DESCĂRCARE SODĂ DIN VAGOANELE C.F. ȘI CISTERNE AUTO” propus a se amplasa în intravilan mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.82 21.07.2021 21.07.2021 23.08.2021 23.08.2021
DIMA CRISTIAN „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, propus a se amplasa în intravilan sat Sîmbăta Nouă, com. Topolog 13.07.2021 13.07.2021 19.08.2021 19.08.2021
S.C. LIDAS S.R.L. ,,COMPLEX AGRO-AMINENTAR,, - FAZA ORGANIZARE DE EXECUȚIE DTAC: Amplasare Stație Betoane Mobilă și amplasare echipamente anexe pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții de amplasament Construcții Anexă, DTOE: Realizare zonă pentru organizarea de execuție, branșamente la utilități pentru organizarea de execuție și împrejmuire organizare de execuție, propus a se amplasa în intravilan sat Cataloi 12.07.2021 12.07.2021 17.08.2021 17.08.2021
S.C. UBY MOTORS DISTRIBUTION S.R.L. CONSTRUIRE SHOWROOM, MAGAZIN PIESE AUTO ȘI BIROURI”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, T 18, parcela A 266, nr. cad. 43565, str. Isaccei, nr. 102H 12.07.2021 12.07.2021 17.08.2021 17.08.2021
GULI GABRIELA „CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ/ ȘOPRON UTILAJE AGRICOLE (PARTER)”, propus a se amplasa în intravilan sat Cataloi, str. Principală, nr.69, T19, A1109, Cc1109/1, nr.cad. 32224 09.07.2021 09.07.2021 17.09.2021 17.09.2021

COMUNA IZVOARELE

„MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT ALBA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan sat Alba, com. Izvoarele 08.07.2021 08.07.2021 24.08.2021 24.08.2021

COMUNA IZVOARELE

„MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan sat Iulia, com. Izvoarele 08.07.2021 08.07.2021 16.08.2021 16.08.2021
SC TULCEA GAZ SA ,,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIUL PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul municipiului Tulcea, strada Elena Doamna 08.07.2021 08.07.2021 17.08.2021 17.08.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIUL PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul municipiului Tulcea, strada Agricultori ( tronson cuprins între strada Elena Doamnă și strada Mahmudiei) 08.07.2021 08.07.2021 17.08.2021 17.08.2021
SC TULCEA GAZ SA "EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIUL PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul municipiului Tulcea, strada Oițelor 08.07.2021 08.07.2021 17.08.2021 17.08.2021
SC VARD TULCEA SA   „“FUNDAŢIE PENTRU AMPLASAREA STAŢIEI NR. 5 DE GAZE TEHNICE”, propus a se amplasa în intravilan municipiul Tulcea, str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22 07.07.2021 07.07.2021 23.08.2021 23.08.2021
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL DN22E - GRINDU” propus a se amplasa în intravilan/extravilan comuna Grindu, extravilan comuna Jijila, DJ 222M 07.07.2021 07.07.2021 20.07.2021 20.07.2021

PRIMĂRIA COMUNA LUNCAVIȚA

„AMENAJAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE ACCES PIETONAL”, propus a se amplasa în comuna Luncavița, jud. Tulcea sau identificat prin Strada Drumul Teilor (DN 22/E 87) 02.07.2021 02.07.2021 09.08.2021 09.08.2021
SC ALUM SA AMPLASARE CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ  DE 12 MWe” propus a se amplasa în intravilan mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.82 01.07.2021 01.07.2021 09.08.2021 09.08.2021
MITRACHE IONEL și MITRACHE IULIA CARMEN „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ȘI PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a se realiza în sat Dunăvățu de Jos, str. Dunăreni, nr.15, T3, Cc94, A93, V92, A91, nr.cad. 31924, com. Murighiol 01.07.2021 01.07.2021 25.08.2021 25.08.2021
CAMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R.. S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CONSTANȚA „MODERNIZAREA TRECERII LA NIVEL KM 122+303 LINIA 812 ÎNTRE STAȚIILE BABADAG-CATALOI, LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, propus a se realiza în intravilan/extravilan com. Mihail Kogălniceanu și com. Frecăței 18.06.2021 18.06.2021 24.08.2021 24.08.2021
S.C. VALDROMMIT BUILDING S.R.L. ,,MODIFICĂRI ADUSE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LA A.C. NR. 260 DIN 25.09.2020 ,,ANSAMBLU DE LOCUINȚE D+P+4,,, amplasat în municipiul Tulcea, T22,P 338/1, nr. cadastral 30908 18.06.2021 18.06.2021    
DANILOV VIORICA ,,CONSTRUIRE DOUĂ CĂSUȚE DE TIP CAMPING, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se realiza în com. Jurilovca, str. Heracleea, nr 54 16.06.2021 16.06.2021 29.07.2021 29.07.2021

S.C. MISTRAL GRUP S.R.L. 

„Schimbare destinație extindere construcție existentă și amenajare interioară în vederea realizării unui complex comercial, amenajare platformă parcare, amplasare reclame și reclame luminoase, amenajare acces auto și pietonal, împrejmuire țarc motostivuitor și deșeu reciclabil”, propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag, judeţul Tulcea,  pe terenul identificat prin nr.CAD/nr.CF 30324, T92, P284CC 16.06.2021 16.06.2021 13.07.2021 13.07.2021
SC NETGRID TELECOM SRL – mandatar SC VODAFONE ROMÂNIA SA „STAȚIE GSM  VODAFONE BABADAG”, propus a se realiza în extravilan oraș Babadag, UP VI Codru, jud.Tulcea 15.06.2021 15.06.2021 31.08.2021 31.08.2021

SC TULCEA GAZ SA

„REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIUL PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilan mun. Tulcea, str. Arțarilor, Fagului, Crizantemelor,  jud.Tulcea 15.06.2021 15.06.2021 23.07.2021 23.07.2021
MOCANU V. DRAGOȘ P.F.A. „ CONSTRUIRE HALĂ PE STRUCTURĂ METALICĂ”, propus a se amplasa în intravilan com. Niculițel, str. Morii, nr. 7 10.06.2021 10.06.2021 13.07.2021 13.07.2021
S.C. SIRUTI S.R.L. „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI PRODUCERE SEMIREMORCI”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, șodeaua-Tulcea-Agighiol-DJ222, jud. Tulcea, identificat prin extras C.F. nr. 30288, nr. topografic/cadastral 30288 04.06.2021 04.06.2021 09.07.2021 09.07.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFERENT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Liniștei (tronson cuprins între nr. 1 și str. Veseliei) 03.06.2021 03.06.2021 29.07.2021 29.07.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFERENT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei, Rahovei 03.06.2021 03.06.2021 29.07.2021 29.07.2021
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA „DESFIINȚARE SALĂ POLIVALENTĂ (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7)” MUNICIPIUL TULCEA”, propus a se realiza în mun. Tulcea, str. Isaccei nr.18, jud. Tulcea, nr. CAD/nr.CF 32486 28.05.2021 28.05.2021 24.06.2021 24.06.2021
TIMOFEI PAVEL „CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO”, propus a se amplasa în oraș Măcin, str. Florilor, nr.70 27.05.2021 27.05.2021    

SC VITICOLA SARICA NICULIȚEL SA

„DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE LOT II, LA SC VITICOLA SARICA NICULITEL SA  - C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22”, propus a se realiza în intravilanul loc. Niculițel, T24, Cc 1261, N.C./C.F. 34121 27.05.2021 27.05.2021 01.09.2021 01.09.2021
SC TULCEA GAZ SA EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei, (tronson între str. Salcâmilor și nr.159) 27.05.2021 27.05.2021 29.06.2021 29.06.2021

R.A. AEROPORTUL ,,DELTA DUNĂRII” TULCEA

„MODERNIZARE ȘI EXTINDERE TERMINAL PASAGERI; MODERNIZAREA PLATFORMEI DE ÎMBARCARE – DEBARCARE ȘI A CĂII DE RULARE ALFA 9 (CONSTRUITE ÎN 1973); CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR DE DEVIGARE/ANTIGIVRARE AERONAVE”, propus a se realiza în com. Mihail Kogălniceanu, F12 extravilan, T21, parcela 178-LOT 1, nr. cadastral 30817, (intravilan trup izolat 19 și parțial extravilan) 26.05.2021 26.05.2021 22.07.2021 22.07.2021
S.C. JURIDELTA SEJUR S.R.L „DESFIINȚARE CORPURI C1 (LOCUINȚĂ), C2 (ANEXĂ), C3 (ANEXĂ) ȘI CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul loc. Jurilovca, F 12, T 51, Cc 3579, A 3578, A 3580, nr. Cadastral 33360, str. Razelm, nr.9 25.05.2021 25.05.2021 02.07.2021 02.07.2021

GRIGORAȘ PAUL – AURELIAN PFA

„CONSTRUIRE AGROPENSIUNE MARA”, propus a se realiza în com. Niculițel, str. Isaccei, nr.171A 24.05.2021 24.05.2021 09.07.2021 09.07.2021
PARFEONOV SIMONA  „CONSTRUIRE PENSIUNE, CLĂDIRI ANEXE, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a se realiza în intravilanul com. Sarichioi, sat Sarichoi, județul TULCEA, identificat prin nr. cadastral/ nr. C.F. - 37278, nr. cad. – 30601 (nr. cad. Vechi – 543); nr. C.F. – 30601 21.05.2021 21.05.2021 18.06.2021 18.06.2021
TOFAN VIORICA „CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ, RACORDATĂ LA UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Stejarului, nr.15 14.05.2021 14.05.2021 02.07.2021 02.07.2021
APG TULCEA S.R.L. „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL RETAIL P+1E (OBIECT 1) ȘI GALERIE COMERCIALĂ P+1E (OBICT 2) CONSTRUCȚII ANEXE (GOSPODĂRIRE DE APĂ DE INCENDIU, POST TRAFO), ZIDURI DE SPRIJIN, AMENAJĂRI EXTERIOARE (PARCAJE, ALEI ȘI PLATFORME CAROSABILE, SPAȚII VERZI), AMENAJARE CĂI DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, ÎMPREJMUIRI, AMPLASARE OBIECTE ȘI SEMNALE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, str. Șoseaua Barajului, nr. 15 14.05.2021 14.05.2021 16/06/2021 16/06/2021
U.A.T. COMUNA TURCOAIA ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURI COMUNALE ȘI STRADALE ÎN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDEȚUL TULCEA-ETAPA II,, propus a se amplasa în sat Turcoaia, com. Turcoaia, DE 43, DE 178, DC 50, străzile 1 Decembrie, Școlilor, Iacobdeal, Anca Șerbănescu, Trandafirilor 14.05.2021 14.05.2021 18.06.2021 18.06.2021
CHICIUC ADRIAN  „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”, propus a se amplasa în intravilan com. Cerna, T142, Cc2571, nr.cad.30360, C.F.30360 14.05.2021 14.05.2021 24.06.2021 24.06.2021
TIULIUMEANU EMIL ,,CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ (ÎNGRAȘARE TĂURAȘI)” propus a se amplasa ȋn mun. Tulcea, T43, P 642/12, C.F. 42738, N.C. 42738 13.05.2021 13.05.2021 18.06.2021 18.06.2021
COMUNA HAMCEARCA ,,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA HAMCEARCA, JUD. TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Hamcearca, str. Principală, nr. 1BIS 06.05.2021 06.05.2021    
S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ,,ÎMBUNĂTĂȚIRE TENSIUNE LEA JT LOC. CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚIL TULCEA”, propus a se realiza în sat Cataloi, str. Școlii - Ds1136+Ds702 lot 1, nr cad. 32153, nr. cad. 32152, C.F. 32153, C.F. 32152; str. Salcâmului - Ds1396+Ds1589, nr. cad. 32067, C.F. 32067, nr. cad. 32065, C.F. 32065; str. Sălciilor - Ds1692+1588, nr. cad. 32064, C.F. 32064, nr. cad. 32073, C.F. 32073; str. Ghiocelului - Ds1138, nr. cad. 32070, C.F. 32070; str. Fagului - Ds574 lot 2, nr. cad. 32086, C.F. 32086; str. Socului - Ds 1138/1, nr. cad. 32125, C.F. 32125; str. Molidului - Ds1184, nr. cad. 32136, C.F. 32136 06.05.2021 06.05.2021 08.06.2021 08.06.2021
UAT ORAȘ ISACCEA ”ÎNFIINȚARE / EXTINDERE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN OPERARE ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan și parțial extravilan oraș ISACCEA / REVĂRSAREA 06.05.2021 06.05.2021 27.05.2021 27.05.2021
SC DAIAND GRAPES FARM SRL „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE PARTER+MANSARDĂ”, propus a se realiza în com. Niculitel, str. Aleea Pițigoiului, nr.4, T139, V4109, A4110, Cc4095, A4096, N.C./C.F.31276 27.04.2021 27.04.2021    
SC DUNAPREF CARIERE SRL „AMPLASARE STAȚIE DE ASFALT ȘI STAȚIE BETOANE”, propus a se realiza în oraș Isaccea, strada câmpia Libertății nr. 89 B, pe terenul identificat prin CF30051, nr. cad.360051, T91, Cc1306/1   22.04.2021 26.05.2021 26.05.2021
UAT MACIN „Modernizare străzi în orașul Măcin, etapa 3”, propus a se realiza în intravilanul orașului Măcin 21.04.2021 21.04.2021 18.06.2021 18.06.2021
UAT ORAȘ ISACCEA ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul oraș Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin CF NR 31034, nr. topografic/nr. cadastral T44, nr. 562/3103 19.04.2021 19.04.2021 21.05.2021 21.05.2021
UAT SOMOVA „Drumuri sătești de modernizat și asfaltat în localitatea Mineri, comuna Somova, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan localitatea Mineri 19.04.2021 19.04.2021 07.07.2021 07.07.2021
UAT SOMOVA Drumuri sătești de modernizat și asfaltat în localitățile Somova și Parcheș, comuna Somova, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan localitățile Somova și Parcheș 19.04.2021 19.04.2021 02.07.2021 02.07.2021
SC MIRAG AGRO PARTS SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, propus a se amplasa în intravilanul com. Jijila, sat Garvăn, str. Principală, nr. 2, jud. Tulcea, identificat prin T 38, CC 1004, CC 1006, NC/ CF  35846 14.04.2021 14.04.2021 20.05.2021 20.05.2021
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI HORIA CU 4 LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilan com. Horia, sat Horia, str. Lungă, nr. 19, str. Lungă, nr. 20, str. Lungă, nr. 21 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilității și crearea centrului de zi Jurilovca cu 4 locuințe protejate”, propus a se amplasa în intravilan com. Jurilovca 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilității și crearea centrului de zi Cerna cu 4 locuințe protejate”, propus a se amplasa în intravilan com. Cerna 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BAIA CU 4 LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Baia, sat Panduru 01.04.2021 01.04.2021    
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU TREI LOCUINȚE PROTEJATE”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Heracleea, nr. 49 01.04.2021 01.04.2021    
PENTILIE MARINEL PFA „CONSTRUIRE ZONĂ CHAMPING, PARCARE RULOTE ȘI AMBARCAȚIUNI”, în loc. Mahmudia, F12 extravilan, T87, A892, nc. 31986 lot 2 26.03.2021 26.03.2021 19.05.2021 19.05.2021
GHEORGHE NESE PFA „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEZONIERĂ P+M, FOIȘOR ȘI CINCI CĂSUȚE DE CAZARE”, propus a se realiza în intravilan sat Vișina, str. Golovița, nr.8, com. Jurilovca 25.03.2021 25.03.2021    
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.  ,,AMPLASARE STAȚIE MOBILĂ DE ASFALT,,, propus a se amplasa în com. Luncavița, str. Drumul Teilor, nr. 102, identificat prin T7, A59, CF 33654 22.03.2021 22.03.2021    
U.A.T. ORAŞ BABADAG „CONSTRUIRE “CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL”, ORAȘ BABADAG, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Heracleea, nr. 23 18.03.2021 18.03.2021 23.04.2021 23.04.2021
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂENI ,,CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Daeni 17.03.2021 17.03.2021 06.05.2021 06.05.2021
S.C. DELTA REX S.R.L. ,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE,, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, T60, PARCELA A1773, N.C./C.F. 45982 17.03.2021 17.03.2021 06.05.2021 06.05.2021
BOLD VASILICA „DESFIINȚARE LOCUINȚĂ ȘI CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se amplasa în intravilan com. Jurilovca, str. Portului, nr.20A, T55, Cc3709/1, nr. cad. 30612 15.03.2021 15.03.2021 14.04.2021 14.04.2021
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. CONSTANȚA „APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA /DEMOLARE ȘI REFACERE 5 PODURI PE DN 22, KM 210+291, KM 211+812, KM 212+045, KM 212+495, KM 213+600”, propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag, județul TULCEA, identificat prin DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 15.03.2021 15.03.2021 13.04.2021 13.04.2021
ION MARIUS ,,CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE,, propus a se amplasa în oraș Măcin, str. Păcii, nr. 3, identificat prin Tarla 12, A1855, nr. cadastral 33404 11.03.2021 11.03.2021 06.05.2021 06.05.2021
UAT COMUNA NICULIȚEL „INTRODUCERE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan și extravilan localitatea Niculițel 09.03.2021 09.03.2021 28.05.2021 28.05.2021

CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂENI

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Dăeni, F12 intravilan, T58, Parcela Vh 1428, A 1429, nr. cadastral 31069 05.03.2021 05.03.2021 27.04.2021 27.04.2021
GÂGĂ IANCU I.I. „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a se amplasa în intravilan com. Baia, str. Heracleea, nr.55A, T38, P1482, nr.cad. 30205 02.03.2021 02.03.2021 14.04.2021 14.04.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,,ELIBERARE AMPLASAMENT LEA JT PENTRU MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL STEJARU – CERNA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în județul Tulcea, comunele Stejaru, Topolog, Dorobanțu, Cerna, satele Stejaru, Topolog, Cerbu, Dorobanțu, Meșteru, Cerna și Traian  01.03.2021 01.03.2021 11.03.2021 11.03.2021
SC MAVGO HOLDING SRL „“AMPLASARE PANOURI FONOABSORBANTE ÎN ZONA DE EXPLOATARE A CARIEREI DEALU CAVALU”,  propus a se realiza pe latura de NNV a perimetrului de exploatare carierei “Dealulul Cavalu” 12.02.2021 12.02.2021 27.05.2021 27.05.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – BĂDESCU ALEXANDRU „DEVIERE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE ÎN LOCALITATEA SOMOVA – BĂDESCU ALEXANDRU”, propus a se realiza în sat Somova, comuna Somova, județul Tulcea identificat prin F12 INTRAVILAN, T 40, L 1482, A 1483, nr. cadastral 32031 11.02.2021 11.02.2021 01.04.2021 01.04.2021
ANIF - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul orașului Isaccea 11.02.2021 11.02.2021 29.03.2021 29.03.2021

PRIMĂRIA COMUNEI MURIGHIOL

„ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în sat Murighiol, Colina, Sarinasuf, Plopu, Dunăvățu de Jos, Dunăvățu de Sus, com. Murighiol 11.02.2021 11.02.2021    
SC E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „DEVIERE LEA JT ÎN CADRUL LUCRĂRII MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VALEA TEILOR-NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL TULCEA” 09.02.2021 09.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
UAT ORAS ISACCEA „RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC „CETATEA NOVIODUNUM”, propus a se amplasa în oraș Isaccea, 09.02.2021 09.02.2021 12.04.2021 12.04.2021
U.A.T. BABADAG ,,Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientizare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în orașul Babadag, județul Tulcea” propus a se realiza în intravilan/extravilan oraș Babadag 29.01.2021 29.01.2021 11.03.2021 11.03.2021
S.C. AGROCOM-CORINA S.R.L.       ,,EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE DIN INCINTĂ ȘI A CAPACITĂȚII DE ÎNMAGAZINARE APE UZATE MENAJERE PRIN REALIZAREA UNUI NOU BAZIN VIDANJABIL,, propus a se amplasa în localitatea Nalbant, str. Slt. Marian Ritcu, nr. 13, CF 214 și nr 27A, T28, CF 30068 29.01.2021 29.01.2021 05.04.2021 05.04.2021
SC DELTA SKYLINE DEVELOPMENT SRL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, Tarla 23, Parcela 355, identificat prin C.F. nr. 33013, nr. topografic/cadastral 33013 21.01.2021 21.01.2021 04.02.2021 04.02.2021
SC PERFECT OLISERV SRL „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, propus a se amplasa în com. Mihail Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu, nr.10 13.01.2021 13.01.2021 24.02.2021 24.02.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Elena Doamna, (tronson între str. Zimbrului și nr.2) 12.01.2021 12.01.2021 22.02.2021 22.01.2021

SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

„LUCRAREA NR.41/2017 EXTINDERE  REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA BĂLTENII DE SUS, COM. BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul sat Băltenii de Sus T30, P314, com. Beștepe 11.01.2021 11.01.2021 24.02.2021 24.02.2021
CONON ALEXE AGRO PFA „MODERNIZARE ȘI TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Sarichioi, sat Sarichioi, nr. 310A 06.01.2021 06.01.2021 23.02.2021 23.02.2021
COMUNA NALBANT „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LUNGIME DE APOXIMATIV 15 KM ÎN COMUNA NALBANT, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Nalbant, satul Nalbant, Trestenic, Nicolae Bălcescu 06.01.2021 06.01.2021    
STĂNESCU IRINA CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI HALĂ SERVICE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Somova, sat Somova, Soseaua Mineri, nr. 2 05.01.2021 05.01.2021 04.02.2021 04.02.2021