Memorii tehnice si Planuri de management

  Raport studiu de evaluare a impactului asupra mediului, titular S.C. AVICARVIL S.R.L.   si  ANUNT PUBLIC SC AVICARVIL SRL Strategia integrata de dezvoltare a Municipiului...

Anunturi publice si proiectele deciziilor de incadrare pentru emiterea avizului de mediu

Anunt public nr.  10582/14.09.2017 privind decizia etapei de incadrare  de emitere a avizului de mediu pentru planul "PUD -WDP Industrial Park Ramnicu...