Memorii tehnice si Planuri de management

Prima versiune a planului Urbanistic General al Comunei Diculesti, judetul Valcea Raport studiu de evaluare a impactului asupra mediului, titular S.C. AVICARVIL S.R.L.   si  ANUNT...

Anunturi publice si proiectele deciziilor de incadrare pentru emiterea avizului de mediu

Anunt public nr. 13573/16.11.2017 privind decizia etapei de incadrare  de emitere a avizului de mediu pentru planul "PUD- Construire locuinte colective D+P+2E+3E...