Sol si Subsol

Solul este definit ca fiind stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, materii organice ,apă, aer şi organisme vii,  ca urmare a acţiunii interdependente a factorilor  bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale. Solul este un sistem dinamic , care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

El este caracterizat prin două straturi de bază: sol şi subsol. Primul corespunde aproximativ stratului de dezvoltare maximă a rădăcinilor (aprox.60-80 cm). Al doilea corespunde adâncimii cuprinse intre 80-140 cm în care se execută lucrari pedoameliorative durabile (desecare, spălarea sărurilor,etc).

Funcțiile vitale pe care le îndeplinește solul sunt :

  • producerea de hrană/biomasă
  • depozitarea, filtrarea și transformarea multor substanțe (incluzând apa, carbonul, azotul)
  • sursă de biodiversitate, habitate, specii și gene
  • servește drept platformă/mediu fizic pentru oameni și activitățile umane
  • sursă de materii prime, bazin carbonifer
  • patrimoniu geologic și arheologic.