Formulare de comanda incercari

Formulare pentru clienti -APE , Declaratii

Lista incercarilor executate de laborator APM Valcea

Cadru general

Laboratorul APM Vâlcea  realizează următoarele activităţi:

a) Monitorizarea calităţii aerului prin 2 staţii automate de monitorizare aparţinând reţelei Naţionale de Monitorizare Calitate Aer (RNMCA), şi anume: VL1 de tip urban din municipiul Râmnicu Vâlcea şi VL2 de tip industrial. Monitorizarea  calităţii aerului se realizează prin:

- măsurări automate a concentraţiilor medii orare ale poluanţilor: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, compuşi organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o-, m-, p-xileni), pulberi în suspensie PM10 (valori automate, orientative),

- prelevări de probe medii zilnice şi analize de pulberi în suspensie fracţia PM10 respectiv fracţia PM2,5 din stația VL1 .

- din filtrele cu pulberi prelevate din staţie, în laborator se determină concentraţiile de pulberi PM10 şi PM2,5 prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) şi cele de metale grele: Pb, Cd, Ni şi As din pulberile PM10 prelevate la staţia VL1.

b) Monitorizarea calităţii precipitaţiilor, prin prelevarea zilnică, după caz, a probelor de precipitaţii colectate în punctul: Sediu APM Vâlcea și Vlădești, la indicatorii: pH, conductivitate electrică, alcalinitate/aciditate, amoniu, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, cloruri, calciu, magneziu, duritate totală.

c) Monitorizarea nivelului de zgomot urban, cu frecvenţă trimestrială sau semestrială, în 32 de puncte de monitorizare situate în principalele localităţi urbane ale judeţului: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, în principal sub aspectul zgomotului asociat traficului rutier în zone rezidenţial-comerciale, parcuri şi parcaje auto.

d) Efectuarea altor analize de laborator la solicitări interne (programe solicitate de servicii din cadrul APM) şi la solicitări externe (contra tarif sau de la Comisariatul Judeţean Valcea  al Gărzii Naţionale de Mediu).

Tipurile de încercări executate de Laboratorul APM Vâlcea la cerere, pentru fiecare tip de probă de mediu în parte, sunt incluse în Lista încercărilor executate de Laboratorul APM Vâlcea.

LISTA INCERCARILOR DIN LABORATOR