DECIZII

Decizia nr. 393/25.04.2024 de emitere a autorizatie integrate de mediu actualizata pentru SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI-SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 293/01.04.2024 de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru SC PAJO AGRICULTURE SRL

Decizia nr. 362/05.05.2023 de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru SC AVICARVIL POULTRY SRL

Decizia nr. 47/20.01.2023 de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru SC CET GOVORA SA

Decizia nr. 967/25.11.2022 de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI-SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 780/27.09.2021 de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru SC AVICARVIL FARMS SRL

Decizia nr. 620/31.08.2021 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru SC TOMTEK SRL

Decizia nr. 466/28.06.2021, titular CIECH SODA ROMANIA SA

Decizia nr. 14/12.01.2021 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA 

Decizia nr. 382/22.06.2020 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC  RAMNICU VALCEA

Decizia nr. 264/12.05.2020 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru  SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Decizia nr.  379/16.07.2019 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru  SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA

Decizia nr. 378/16.07.2019 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru SC CET GOVORA SA

Decizia nr. 343/01.07.2019 de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC AVICOLA IMPEX SRL

Decizia nr. 13/13.01.2017, titular SC ROMTEK SRL

Decizia transfer AIM nr. 233/05.06.2015, titular UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP SA CATRE CIECH SODA ROMANIA S.A.

Decizia nr. 164/24.04.2015, titular SC. OLTCHIM S.A.

Decizia nr. 53/12.02.2015, titular SC AVICARVIL SRL- Ferma 4 Budesti

Decizia nr. 52/12.02.2015, titular SC AVICARVIL SRL- Ferma 3 Mihaesti

Decizia nr. 35/03.02.2015, titular SC Porcellino Grasso SRL

Decizia nr. 34/03.02.2015, titular SC AVICARVIL SRL- Ferma 1 Francesti

Decizia nr. 157/31.03.2014 de emitere a autorizatie integrate ce mediu pentru SC CET GOVORA SA

Solicitare autorizatie integrata de mediu IMA 1 pentru S.C. CET GOVORA S.A.

Autorizatie Integrata de Mediu nr. 68/12.09.2012 revizuita in data de 09.12.2013 pentru Uzinele Sodice Govora- CIECH CHEMICAL GROUP SA

proiect - revizuire autorizatie integrata de mediu-USG-CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Autorizatie Integrata de Mediu nr. 16/04.09.2006 revizuita prin  AIM 16/1 din 01.03.2011 pentru Unitatea Stationara Instalatia Mare de Ardere 1 a S.C. CET GOVORA S.A.

Decizia nr. 962/18.12.2012-S.C. AVICARVIL S.R.L. - FERMA 2 FRANCESTI

Anunt public pentru emiterea autorizatiilor integrate de mediu revizuite pentru activitatea " Instalatii de ardere cu o putere termica nominala  mai mare de 50 MW" titular SC CET GOVORA SA


Autorizatia integrata de mediu

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator

Decembrie 2019

A apărut Legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019, privind aplicarea vizei anuale.
Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
Procedura de aplicare a vizei anuale se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.
În cazul în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4).

ORDIN  Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Acte necesare pentru obtinerea vizei anuale

Cerere pentru obtinerea vizei anuale

Copie autorizatie integrata de mediu

Declaratie pe propria raspundere

Declaratie de consimtamant

Modalitatea de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu (AIM)

 

  • Categoriile de activităţi industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, sunt prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 
  • În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului (APM Vâlcea), următoarele: 

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din Anexa nr. 1 ();
b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;
c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;
d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

Modele de anunţuri publice (titular):

 

Participarea publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

- Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
- Autorităţile pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu.
- Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.

Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurată prin lege;
b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;
c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
d) drepturile de proprietate intelectuală;
e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte să dezvăluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional sau local.

Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

 

Revizuirea unei Autorizaţii integrate de mediu

Documente necesare solicitării de revizuire AIM:

 

Transferul unei Autorizaţii Integrate de Mediu

Orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil, aplicării Art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

La transferarea totală sau parţială a autorizaţiei integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 36/2004

Pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia integrată de mediu

Dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea că-şi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni

Actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute în Anexa 1 ()

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui proces de autorizare.

 

Cele mai bune practici BAT/BREF

cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;
b) disponibile se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;
c) cele mai bune - se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său.

Documente utile:

TRATARE DEȘEURI

 

CREȘTEREA PĂSĂRILOR ȘI PORCILOR

 

INSTALAȚII MARI DE ARDERE

 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

 

Lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile BREF poate fi accesată la următoarele adrese:

 

Raportul Anual de Mediu

 

  • Lista tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia (diverse etape):
Procedură Tarif procedură (lei)
Analiza preliminară a documentaţiei, realizată de către autorităţile publice pentru protecţia mediului 1000
Analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu 5000
Revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu 2500

Tarifele aferente pot fi plătite în contul APM Vâlcea deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.

Taxa pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu în cuantum de 100 lei va fi achitată în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu.