Decizii de emitere aviz de mediu

Decizia nr. 18/09.01.2023 privind emiterea avizului de mediu pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apatinand  Obstii de Mosneni Scara Mazgavu, Obstii de Mosneni...

AVIZE DE MEDIU

Avizul de mediu nr. 4/06.09.2021, titular CONSILIUL JUDETEAN VALCEA