DESCRIERE AVIZ DE MEDIU

AVIZUL DE MEDIU avize de mediu  emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului: a) avizul de mediu  - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru...

Comunicat privind procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

In baza  Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a...