DESCRIERE AVIZ DE MEDIU

Descriere avizul de mediu AVIZUL DE MEDIU  - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia...

Comunicat privind procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

In baza  Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a...