DESCRIERE ACORD DE MEDIU

Descriere acordul de mediu ACORDUL DE MEDIU  - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentruprotectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile...

Comunicat privind procedura evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private

In baza Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private, Capitolul VIII – Dispozitii finale, Art.49-...