Documentatii procedura EIA si EA

Indrumar in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupara mediului pentru proiectul "Modernizare unitate productie nutreturi combinate", titular SC PAJO AGRICULTURE SRL Memoriu de...