Documentatii procedura EIA si EA

Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Montare statie de reciclare si valorificare energetica a deseurilor nepericuloase presortate", titular SC DON PEDRO GREEN ENERGY...