Documentatii procedura EIA si EA

Indrumar in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata pentru proiectul "Infiintarea unei unitati de tratare a deseurilor animaliere...