Lege Nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului

Lege Nr. 191 din 16 aprilie 2002 Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice

Lege Nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

Lege nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Lege Nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic

Directiva Consiliului Europei 92/43 CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice

Lege Nr. 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991

DIRECTIVA 2009/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE

Regulamentul (CE) NR. 1946/2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic

Regulamentul (CE) NR. 1830/2003 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea produselor destinate alimentatiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, si de modificare a Directivei 2001/18/CE

REGULAMENTUL (CE) NR. 1829/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

Decizia Comisiei nr.98/294 privind introducerea pe pia?ă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810)

Lege Nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

Lege Nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

Lege Nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

Lege Nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000

Ordonanţa de urgenţă Nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Ordonanţa de urgenţă Nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

Hotărârea Nr. 497 din 23 mai 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

Hotărârea Nr. 256 din 22 februarie 2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic

Hotărârea Nr. 173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic

Ordin Nr. 149 din 21 iunie 2010 privind comercializarea seminţelor de cereale