Plati efectuate in luna ianuarie 2013

Plati efectuate in luna ianuarie 2013

Plati efectuate in luna februarie 2013

Plati efectuate in luna februarie 2013

Plati efectuate in luna martie 2013

Plati efectuate in luna martie 2013

Plati efectuate in luna aprilie 2013

Plati efectuate in luna aprilie 2013

Plati efectuate in luna iunie 2013

Plati efectuate in luna iunie 2013

Plati efectuate in luna august 2013

Plati efectuate in luna august 2013

Plati efectuate in luna septembrie 2013

Plati efectuate in luna septembrie 2013

Plati efectuate in luna decembrie 2013

Plati efectuate in luna decembrie 2013