Regulament 519/2012 POPs

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanti organici persistenti si de modificare a Directivei 79/117/CEE

Situatie POPs in judetul Valcea

APM VALCEA PoPs 2010

Articole cu continut de PCB in anul 2009