Responsabil pentru relatia cu mass-media

Alina ISTOCESCU

Consilier – Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

Tel.: 0250/735859

E-mail: office@apmvl.anpm.ro