Back

Comunicat privind procedura evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private

In baza Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private, Capitolul VIII – Dispozitii finale, Art.49- (1) In cazul in care titularul proiectului  nu pune la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului  toate informatiile necesare emiterii acordului de mediu in termen de  maximum 2 ani de la data solicitarii acestora, solicitarea se respinge.

Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea intregii proceduri.

 Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu pentru proiecte publice si private, va fi intocmita cu respectarea prevederile Ordinului nr.135/2010 – Capitolul I -Sectiunea a 3-aDepunerea notificarii si evaluarea initiala a acesteia.