Ghid de decontaminare echipamente cu PCB/PCT

OBLIGATII GENERALE PRIVIND DECONTAMINAREA TRANSFORMATORILOR SI CONDENSATORILOR CARE CONTIN PCB (BIFENILI POLICLORURATI) 1. CADRUL LEGISLATIV • Directiva Consiliului...

Centralizarea la nivel naţional a condensatoarelor cu PCB

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat. Documente atasate Condensatoare_2009.xls

Centralizarea la nivel naţional a transformatoarelor cu PCB

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat. Documente atasate Transformatoare_2009.xls

Operatori economici deţinători de echipamente cu conţinut PCB

Operatori economici deţinători de echipamente cu conţinut PCB