Produse pentru protecţia plantelor - ANPM

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția fitosanitară

AVIZ DE MEDIU pentru omologarea produsului de protecţia plantelor

Protocol de omologare CNOPP – revizuit la 07.03.2013

Solicitare AVIZ DE MEDIU pentru produse de protecţia plantelor

 

Ordin nr.292 din 22 februarie 2013 privind incetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.334/2008 prin care se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a produselor pentru protecţia plantelor, precum şi procedura de emitere a avizului de mediu

 

Ordin nr.3309 din 29 august 2012 privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanţelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.540/2011 in ceea ce privesteconditiile de autorizare a substantelor active clotianidin, tiametoxam si imidacloprid si de interzicere a utilizarii si a vanzarii semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor care contin aceste substante active

 

Hotarare nr. 360 din 12.06.2013 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei

 

Regulamentul (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de aprobare a substanței active gama-cihalotrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și de acordare a permisiunii statelor membre să extindă autorizațiile provizorii pentru substanța activă respectivă

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1330/2014 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de aprobare a substanței active meptildinocap, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1316/2014 al Comisiei din 11 decembrie 2014 de aprobare a substanței active Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tulpina D747, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și de acordare a permisiunii statelor membre să extindă autorizațiile provizorii pentru substanța activă respectivă 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare