În data de 13.05.2024, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc ședința Comisiei pentru eticheta UE ecologică, în vederea analizării documentației depuse de operatoriul economic SC MATTE’S WAY SRL pentru obținerea etichetei UE ecologice. Operatorul economic SC MATTE’S WAY SRL a solicitat obținerea etichetei UE ecologice pentru produsele: „Masă modulară cu înălțime fixă MATTE ECTA”, „Masă modulară reglabilă pe înălțime MATTE ECTA GLISS”, „ Catedra profesorului MATTE ECTA PREMIUM”, „Scaun cu scoică premium ergonomică Opti+” și “Scaun ergonomic cu înălțime reglabilă a șezutului MATTE ECTA GLISS

Din motive obiective, luând în considerare precizările adresei AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI nr.50121/2023, înregistrată la AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI cu nr.20887/06.11.2023, se anulează organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Comunicații și Rețele – Serviciul Sisteme Informaționale și consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul Baze de Date – Serviciul Sisteme Informaționale, a cărui probă scrisă a fost stabilită pentru data de 07.11.2023

UPDATE cu privire la monitorizarea radioactivității mediului - 09.03.2022

UPDATE cu privire la monitorizarea radioactivității mediului - 09.03.2022

UPDATE cu privire la monitorizarea radioactivității mediului în urma incendiului de la centrala nucleară Zaporojie, Ucraina!

UPDATE cu privire la monitorizarea radioactivității mediului în urma incendiului de la centrala nucleară Zaporojie, Ucraina!  București, 04 martie 2022 În urma incendiului de la...

Anunt - masuri organizatorice desemnare consilier de etica

Anunt - masuri organizatorice desemnare consilier de etica

Anunt depunere solicitare reinnoire SC Druckfarben Romania SRL si solicitarea de inregistrare in EMAS de catre FCN Pitesti

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat ca la Biroul EMAS au fost depuse:  de catre SC Druckfarben Romania, jud Ilfov, solicitarea de reinnoire a...

test

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat ca la Biroul EMAS a fost depusa de catre SC EUROSTAR Furniture SRL , jud Cluj

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat ca la Biroul EMAS a fost depusa de catre SC EUROSTAR Furniture SRL , jud Cluj, solicitarea de inregistrare in EMAS. ...

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării...

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 pentru programul european «Life» 2014-2020

  Comisia Europeană lansează o noua sesiune de apeluri de proiecte dedicate de această dată Proiectelor pregătitoare, menite să contribuie la întărirea capacitații Uniunii Europene de...

Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020

Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020

Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

Anexa nr. 1 Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014-2020 Anexa nr. 2 Zone eligibile judete (lista UAT) Anexa nr. 3 Broșura ”Specii de plante...

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate. Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 2/2016...

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate. Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 1/2016...

Anunț public privind solicitari de inregistrare in EMAS

Anunt public             La Biroul EMAS din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au fost depuse solicitarile de inregistrare in EMAS, de catre: ...

Anunţ public privind depunerea de către SC DIFERIT SRL, jud Cluj a solicitării de înregistrare în EMAS

Agenţia pentru Protecţia Mediului informează publicul interest că la Biroul EMAS a fost depusă de către SC DIFERIT SRL jud Cluj, solicitarea de înregistrare în cadrul sistemului de management de...

Anunt public privind depunerea solicitarii de inregistrare in EMAS, depusa de catre SC ECO DIF SOLUTION SRL jud. Cluj

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat ca la Biroul EMAS a fost depusa de catre SC ECO DIF SOLUTION SRL jud. Cluj , solicitarea de inregistrare in cadrul sistemului...

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) vă invită să vă faceţi cunoscută viziunea asupra deşeurilor din Europa în cadrul unui nou concurs de creaţie, Waste•smART

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) vă invită să vă faceţi cunoscută viziunea asupra deşeurilor din Europa în cadrul unui nou concurs de creaţie,  Waste•smART . Exprimaţi-vă ideile  până la...

Anunt public privind afisarea pe site-ul ANPM a Raportului de implementare al Conventiei Aarhus

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului supune comentariilor publicului „Raportul de implementare a prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea...

Anunt privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul Autostrada Sebes – Turda

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra...

Anunt privind luarea Deciziei - etapei de incadrare Amenajament silvic al OS Cislau

"Agentia Nationalăpentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind  adoptarea planului Amenajament silvic al O.S. Cislău - fără aviz de mediu/evaluare...

Anunt privind – “Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul - Tronson de autostradă Sibiu - Piteşti

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra deciziei de respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul "Tronson de autostradă Sibiu Piteşti km 0+000...

Anunt privind evenimentele de promovare mediatica - SINCRON

Anunt privind evenimentele de promovare mediatica - SINCRON

Depunere solicitare revizuire Acord de mediu emis pentru proiectul Drum Expres Sebeş-Turda cu modificarea în Autostrada Sebeş-Turda

           AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de...

Anunt public de luare a deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Exploatarea Teritorială Bucuresti

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI   Face publică  decizia de emitere a autorizaţiei de mediu  pentru desfăşurarea activităţii de :  Transport  gaze naturale...

Anunt public depunere solicitare obtinere acord de mediu titular CNTEE Sucursala de Transport Sibiu

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, Mentenanţă majoră LEA 220kV...

Anunt de luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu, titular Transgaz Medias ET Braila

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de transport gaze naturale prin conducte, cod CAEN...

Anunt privind - Decizia etapei de incadrare in cazul procedurii de obtinere a avizului de mediu pentru planul “Amenajament silvic – O.S. BELIŞ

“Agentia Nationalăpentru Protecţia Mediuluianunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind adoptarea planului Amenajament silvic al O.S. BELIŞ - fără aviz de mediu/evaluare...

Anunt public privind – Decizia etapei de încadrare – "Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior –titular ANPM"

Agentia Nationalăpentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind adoptarea planului Situl Natura 2000 ROSPA0106 – Valea Oltului Inferior - fără aviz...

Ghid de Utilizare a sistemului SIM.Dezvoltare.Durabila

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici un ghid complet de utilizare a subsistemului SIM.Dezvoltare.Durabila.GhidPublic, subsistem ce implementeaza...

Anunt public privind – Decizia etapei de încadrare – « Amenajament silvic al O.S. Focşani”– titular O.S. Focşani

“Agentia Nationalăpentru Protecţia Mediuluianunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind adoptarea planului Amenajament silvic al O.S. Focşani I - fără aviz de mediu/evaluare...