Back

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Program explorare geologică a minereurilor de elemente rare și disperse și minereu polimetalic, în perimetrul Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor”, titular S.C. LEM RESOURCES S.R.L.

ANUNŢ  PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Program explorare geologică a minereurilor de elemente rare și disperse și minereu polimetalic, în perimetrul Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor”, titular S.C. LEM RESOURCES S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus  pot fi consultate la:

  • sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 08.30 – 16.00 şi Vineri între orele 08.30 – 13.30
  • sediul S.C. LEM RESOURCES S.R.L. Str. Mircea Eliade nr.14, Et. 1, Camera 1, Sector 1, București

Memoriul de prezentare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Documentaţii procedura EIA şi EA.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro