Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu pentru SC TRANS CIM S.R.L.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizației de mediu pentru desfășurarea la nivel național a activităților: Activități și servicii de decontaminare - cod CAEN Rev.2 3900 (cod CAEN Rev.1 9003), Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN Rev.2 4941 (cod CAEN Rev.1 6024) ,titular S.C. TRANS CIM S.R.L.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-13:00 la sediul ANPM Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București.

În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare- Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării. La expirarea acestui termen, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, eliberează autorizația de mediu.