Modificarea OM 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizatiei de mediu

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.630/2017 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr.1078/2017 de modificare a OM 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, modificari ce...

Descriere autorizatie de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi...