Raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile art. 489 alin. (1) şi (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a anului 2023

Raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile art. 489 alin. (1) şi (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a anului 2022

Comisia paritara - decizii