Achizitii publice

Invitatie de participare in vederea atribuirii contractului de achizitie cu obiectul Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, CPV 79110000-8 si caiet de sarcini/20.04.2021