Contact

      Avem multe în comun, dar și respectul este important!                                              www.respectreciproc.ro                                            

 ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!

Având în vedere ultimele evolutii privind raspandirea infectiei cu COVID-19 la nivel national, Agentia pentru Protectia Mediului Arges aduce la cunostinta opiniei publice suspendarea tuturor activitatilor de relatii cu publicul, la sediul institutiei, in perioada 18 martie - 31martie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Activitatea de relatii cu publicul se va efectua doar prin telefon, corespondenta electronica si prin posta.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, prin posta sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049

E-mail: office@apmag.anpm.ro; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

  ANUNȚ IMPORTANT 

        Având în vedere ultimele evolutii privind raspandirea infectiei cu COVID-19 la nivel national si suspendarea tuturor activitatilor de relatii cu publicul, la sediul institutiei ,

      in vederea depunerii documentatiilor tehnice de solicitare acte de reglementare, prin telefon/fax, posta sau prin e-mail, (aviz/acord/autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu) conform HG. nr.1076/2004, Ordinul MAPPM nr.818/2003, Ordinul MMDD nr.1108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 292/2018,  Ordinul MMDD nr.1798/2007),

    in conformitate cu prevederile Ordinului  MM nr.890/2009, pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului,

   Agentia pentru Protectia Mediului Arges aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele   informatii:

  1. Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

 Vizualizeaza nomenclator tarife

            2) Cod fiscal si contul IBAN:

           - cod fiscal 4317983;           

           - contul IBAN nr. RO58TREZ0465032XXX000294, al APM Argeş, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti;

 

Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)

Formularul online de inregistrare in SIM poate fi accesat la adresa :https://raportare.anpm.ro.
Pentru schimbarea adresei de email pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont”  din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro.
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

ACORD privind colectarea datelor cu caracter personal

Informare de presa Ordin 739/2017
Ordin 739/2017

Cont IBAN nr : RO58TREZ0465032XXX000294

Cod fiscal : 4317983
Cod CAEN:8412-Protectia factorilor de mediu.

  • Programul de audienţe:

Director Executiv Cristiana Elena SURDU
in ziua de marti intre orele 10.00 - 12.00. 

  • Programul de incasari:
Luni - joi                 8,00 - 12,00
Vineri                 8,00 - 10,30

In afara orelor prevazute in tabelul de mai sus, beneficiarii serviciului public vor putea face plati  prin virament bancar, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cit si la societatile bancare sau la POSTA ROMANA, in contul de trezorerie al APM Arges: RO 58 TREZ 0465032 xxx 000 294; CIF 4317983 Conform Decizia nr 4 din 09.01.2015

Model Cerere
Model Reclamatie

Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)