Descriere

Regimul ariilor naturale protejate

Regimul special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă a ariilor naturale protejate este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 • Categorii de arii naturale protejate :
 • de interes naţional: rezervaţii stiintifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale şi parcuri naturale ;
 • de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;
 • de interes comunitar sau situri ,,Natura 2000”: situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie avifaunistică;
 • de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ – teritoriale, după caz.
 • Instituirea regimului de arie naturală protejată

Instituirea regimului de arie naturală protejată se face :

 • prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal şi pentru rezervaţiile biosferei ;
 • prin hotărâre a Guvernului, pentru parcuri naţionale, parcuri naturale, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale ;
 • prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, pentru propunerile de situri de importanţă comunitară, cu avizul Academiei Române, al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul administraţiei publice, al autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi al autoritătii publice centrale în domeniul transporturilor, al autorităţii publice în domeniul amenajării teritoriului şi al autorităţii publice în domeniul turismului;
 •  prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, pentru arii naturale protejate, de interes judeţean sau local.

Zone umede

         În fiecare an pe data de 2 februarie se aniversează Ziua Mondială a Zonelor Umede, moment care marchează semnarea în 1971 la Ramsar – în Iran, a Convenţiei asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.       

        Această convenţie, ratificată de România prin Legea nr. 5/1991 este un tratat internaţional de conservare şi utilizare durabilă a zonelor umede, prin care statele semnatare recunosc importanţa ecologică precum şi valoarea lor economică, culturală, ştiinţifică şi recreaţională.

Obiectivul declarat al Conventiei a fost acela de a conserva zonele umede, fauna si flora care servesc ca habitat al pasarilor acvatice, iar pe de alta parte constituie cele mai importante resurse de valoare economica, naturala, stiintifica si recreativa, a caror pierdere ar fi ireparabila.

Importanţa zonelor umede

 • Rol în desfăşurarea proceselor naturale din ecosisteme
 • Reducerea simţitoare a puterii distructive a inundaţiilor
 • Rol în stabilizarea malurilor (reduc eroziunea)
 • Reţin sedimentele (particule solide de variate mărimi care plutesc în masa apei)
 • Refugii pentru numeroase specii de plante
 • Locuri de reproducere, hrănire, iernare pentru specii de animale acvatice şi semiacvatice
 • Exploatate pentru importanţa lor economică
 • Rol în promovarea turismului ,,verde” sau ,,agroturism”

In realizarea angajamentelor internaţionale şi pentru constituirea unui regim adecvat de protectia şi conservarea Deltei Dunării a fost adoptată Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Preluând elementele din Convenţia de la Ramsar şi UNESCO, Legea defineşte Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ca zonă umedă de importanţă internaţională, biogeografică, ecologică şi estetică cu valoare de patrimoniu natural mondial supusă unui regim de protecţie şi conservare bazat pe promovarea dezvoltării economice în corelare cu capacitatea de suport a mediului şi a rezervelor sale naturale. 

În România sunt declarate 8 zone umede de importanţă internaţională cu o suprafaţă de 824897 ha:  

 • Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" cu o suprafaţă de 580.000 ha;
 • Insula Mica a Brailei, cu o suprafaţă de 17.586 ha;
 • Parcul Natural Lunca Mureşului, cu o suprafaţă de 17 166 ha;
 • Complexul piscicol Dumbrăviţa, cu o suprafaţă de 413,5 ha;
 • Lacul Techirghiol, cu o suprafaţă de 1462 ha;
 • Parcul Natural Comana, cu o suprafaţă de 24963 ha;
 • Parcul Naţional Porţile de Fier cu o suprafaţă de  115,666 ha;
 • Tinovul Poiana Stampei , cu o suprafaţă de  640 ha.

Măsuri minime de conservare

Galerie foto

1  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18  20 21 22 23 24 25 26 27

2
3
4
5