Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 în ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014, accesati pagina: http://apmag-old.anpm.ro


In atenția operatorilor economici -modificări Legea 278/2013

Formulare tipizate solicitari persoane fizice/juridice

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c. De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


Nota de informare privind persoana desemnata avertizor public precum si mijloacele de raportare

HOTARAREA nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic

ORDIN  Nr. 723/2022 din 4 aprilie 2022pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

 Avem multe în comun, dar și respectul este important! 
 
www.respectreciproc.ro    


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 12.00 

Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numarul de telefon: 0248213099 - Secretariat APM Arges sau la 0746248597(Serviciu permanent-Radioactivitate).

 Vizualizeaza nomenclator tarife

Beneficiarii serviciului public pot face plati  prin virament bancar, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cat si la societatile bancare sau la POSTA ROMANA, in contul de trezorerie al APM Arges:
RO 58 TREZ 0465032 xxx 000 294;
CIF 4317983
 .


Cod CAEN:8412-Protectia factorilor de mediu.

Formularul online de inregistrare in SIM poate fi accesat la adresa :https://raportare.anpm.ro.
Pentru schimbarea adresei de email pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont”  din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro.

Programul de audienţe: 
Director Executiv Cristiana Elena SURDU: marti si joi intre orele 10.00 - 12.00. 


Model Cerere
Model Reclamatie
 

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA VA RUGAM SA VA ADRESATI  ADMINISTRATIEI FONDULUI PENTRU MEDIU, INSTITUTIA CARE GESTIONEAZA SI DERULEAZA ACEST PROGRAM

ADRESA: Splaiul Independentei, nr. 294, Sectorul 6,

Telefon 0213178616 

 Site:  www.afm.ro