Ziua mondiala a Zonelor Umede 2022

Ziua Internationala a Biodiversitatii

Ziua mondiala a albinei


Ziua mondiala a pasarilor migratoare 2020


Ziua Mondiala a Apei 2020

Luna Padurii 2020

Ambrozia prezentare si combatere

Comunicat ziua pasarilor migratoare 2019

COMUNICAT ZIUA BIODIVERSITATII 2017

ZIUA INTERNATIONALA A ZONELOR UMEDE 2 FEBRUARIE


CITES

Comerţul international cu Specii Sălbatice

de Faună si Floră  (CITES)

 

 

În conformitate cu prevederile Art. 17/(1) din Ordinului nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună si floră, toţi deţinătorii de specimene CITES, au obligaţia să se înregistreze la Agenţia pentru Protecţia Mediului prin completarea fişei de înregistrare (Anexa nr. 8 la Ordinul 255/2007).

 

Aici gasiţi lista cu specimenele CITES:Regulamentul nr. 407/2009 care modifica Regulamentul nr.338/1997.


Informatii protectia naturii

ÎN ATENŢIA CELOR INTERESAŢI !!!

A FOST PUBLICATĂ ÎN M.O.R. NR. 275/28.04.2010

 

H.G. NR. 323/2010

 

PRIVIND STABILIREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A CAPTURILOR ŞI UCIDERILOR ACCIDENTALE ALE TUTUROR SPECIILOR DE PĂSĂRI, PRECUM ŞI ALE SPECIILOR STRICT PROTEJATE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 4 A ŞI NR. 4 B LA ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE

 

(TEXTUL INTEGRAL AL ACTULUI NORMATIV)

 

 

 

 

 

Conceptul de biodiversitate:

 

Diversitatea biologica : variabilitatea organismelor vii din toate sursele, variabilitatea ecosistemelor terestre, marine, acvatice dar şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte

Diversitatea ecologica: totalitatea relaţiilor existente între indivizii sau grupari de indivizi, care se află într-un anumit ecosistem, în timp ca raspuns la acţiunea factorilor naturali şi antropici.

 

Componentele biodiversitatii au un rol

important în ceea ce priveste asigurarea

şi producerea resurselor regenerabile

dar şi a unei game largi de servicii.

 

Functii:

 • de productie,

 • de generare de serivicii,

 • de reglare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversitatea specifică - bogaţia de specii din Bucuresti

 

În Bucureşti există 3 specii de lilieci care sunt protejaţi prin legea 13/1993 şi 90/2000. Se întalnesc în parcurile cu arbori scorburosi, podurile de case, biserici, fisuri de stânci, etc.  Există 19 specii de peşti identificaţi în lacurile locale. Din fam. Picidae se întâlnesc 5 specii de ciocănitoare, din care 4 protejate prin OUG 57/2007 – anexa 3. Picus veridis se află şi pe anexa 4B - specii care necesită o protecţie strictă. Speciile de păsări care pot fi admirate pe lacuri şi în parcuri sunt în numar de 89, din care 15 soecii se regasesc pe anexa 3, 13 pe anexa 4B şi 5 pe anexa 5C (este permisă vânătoarea lor). Multe dintre ele sunt vizitatori a meleagurilor bucureştene. Mai avem numeroase specii de floră şi fauna sălbatică. Câteva sunt declarate monumente ale naturiiAesculus Hippocastanum (castanul roşu), Torreya nucifera (toreia), Sophora japonica (salcâm japonez).

 

 

 

Iată cateva imagini ale bogăţiei noastre bucureştene:

 

Libellula quadrimaculata

 

Anas platyrhynchos -rata mare

 

Larus minutus- pescaruşul mic

Este protejat prin OUG 57/2007 – anexa 3

 

Dendrocopos major-ciocănitoare

OUG 57/2007 – anexa 3

 

Alcedo atthis - pescarusul albastru

Este protejat prin OUG 57/2007, anexa 3

 

Papilio machaon- coada de rândunică

 

Convolvulus arvensis

 

Carassius auratus gibelio

 

Carex pseudocyperus

 

Sciurus vulgaris –veveriţa

Are statut de management prin OUG 57/2007, anexa 5

 

Hedera helix –iedera

 

Cuculus canorus – cuc

 

Trifolium campestre - trifoiaş

 

Turdus merula - mierlă

 

Pica pica – Coţofană

 

Merops apiaster –prigorie

Este protejat prin OUG 57/2007, anexa 4B

 

Arvicola terrestris

şobolan de apa

 

Athene noctua - cucuvea

 

 

 

Obiectivele care trebuie îndeplinite pana în 2010, conform UE:

 

ü      Obiectivul 1: Promovarea conservarii diversitatii biologice a ecosistemelor, habitatelor şi biomurilor.

Tinta 1.1: Cel putin 10% din ecoregiunile lumii trebuie să fie conservate.

ü      Obiectivul 2: Promovarea  conservarii diversitatii specifice.

Tinta 2.1: Restaurarea, menţinerea sau reducerea declinului populaţiilor pentru speciile a căror grupuri  de taxoni au fost selectaţi.

ü      Obiectivul 3: Promovarea  conservarii diversităţii genetice speciilor sălbatice.

ü      Obiectivul 4:Reducerea presiunii asupra pierderii de habitate naturale, asupra utilizării nedecvate a destinaţiei terenurilor, asupra utilizării nedurabilă a apei.

ü      Obiectivul 5: Controlul  speciilor invazive.

ü      Obiectivul 6:Promovarea dezvolatarii durabile.

ü      Obiectivul 7: Reducerea presiunilor asupra biodiversităţii, datorită schimbărilor climatice, a poluarii şi a eroziunii solului.

ü      Obiectivul 8:Menţinerea capacităţii ecosistemelor de a oferi bunuri şi servicii.

ü      Obiectivul 9:Asigurarea accesului corect şi echitabil asupra beneficiilor ce provin din resurse genetice.

 

Ce poti face tu?

 • Respectă Natura şi toată diversitatea ei.

 • Protejează componentele biodiversităţii pentru ca şi generaţiile viitoare să poată beneficia de bunurile şi serviciile oferite de acestea.

 • Protejează locurile de hrănire şi de cuibarit a pasarilor.

 • Nu deranja speciile.

 • Nu distruge spaţiile verzi, plantele, arborii, etc.

 • Întinereşte padurea prin plantarea unui pom sau prin împădurirea unor suprafeţe restranse.

 • Asigură accesul echitabil la beneficiile oferite de componentele biodiversităţii.

 

 

Ce facem noi

 

 • Rezolvarea sesizarilor din teritoriu.
 • Implementarea prevederilor legale din domeniul Conservării Biodiversităţii.
 • Activităţi de evaluare, documentare şi de teren privind situaţia biodiversităţii şi a spaţiilor verzi din teritoriul.
 • Întreţinerea baza de date cu speciile existente în Bucureşti.
 • Întreţinerea baza de date cu spaţiilor verzi existente în Bucureşti.
 • Monitorizarea autoriăţiilor publice privind situaţia spaţiilor verzi din teritoriu şi îndeplinirea obligaţiei de a asigurarea din terenul intravilan a unei suprafeţe de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31.12.2010 şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31.12.2013 respectând prevederile O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
 • Autorizarea  activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţe şi comercializare pe piaţa internă sau la export  a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora conform Ordinului 410/2008.
 • Verificarea periodică a situaţiei Grădinii Zoologice Bucureşti  - fişa de evidenţă a colecţiei de animale;
 • Inregistrarea specimenelor Cites conform Ordinului nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene pentru comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră;
 • Verificarea solicitărilor/(aprobarea) privind Avizele NATURA (Declaraţia autorităţii competente) conform OM nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a  avizului Natura 2000; 
 • Verificarea  sesizărilor din teritoriu cu privire la acţiuni de distrugere a florei şi faunei sălbatice şi încălcarea prevederilor legale  în  colaborare  cu GNM;
 • Organizarea de activitati de educare, informare şi conştientizare a populaţiei locale pentru conservarea biodiversităţii;

 

 

De la noi puteti obtine:

 

Inventarul arborilor ocrotiti din Bucuresti

 

Inventarul speciilor de pasari din Bucuresti

 

Inventarul speciilor de animale din Bucuresti

 

Inventarul speciilor flora salbatica

 

Lista speciilor protejate prin OUG 57/2007

 

Lilieci întalniţi în Bucureşti

 

Fluturi din Bucuresti

 

Ciocanitoarele vazute in Bucuresti

 

 

Unde va adresati?

 • Daca doriti informatii legate de biodiversitatea din Bucuresti trebuie sa depuneti o cerere in scris la sediul institutiei noastre si vi se va raspunde in maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

 • Daca doriti sa depuneti o reclamatie/sesizare legat de distrugerea spatiilor verzi si/sau speciilor de flora sau fauna – trebuie sa va adresati

                  Garzii de Mediu

                   Primariei Municipiului Bucuresti