Politici

Strategii

Programe operationale

Planuri

Finantari

Linkuri utile

Consiliul European

http://www.consilium.europa.eu/App/infopublic/default.aspx?lang=RO&cmsid=820

Agenţia Europeană de Mediu

http://www.eea.europa.eu/ro

EU Biodiversity

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm

European community biodiversity clearing house mechanism supporting the Convention on Biological Diversity

http://biodiversity- chm.eea.europa.eu/information/indicator/F1046676432/1052812355

Asociaţia pentru conservarea diversităţii biologice

http://www.biodiversitate.ro/

Natura 2000

http://www.natura2000.ro/

http://www.natura.org/

EurActiv

http://www.euractiv.ro/

EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Acorduri multilaterale de mediu la care CE este parte contractantă sau parte semnatară

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/agreements_en.pdf

 

European Commission

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/access_eu_law_en.htm

Environmental integration in EC

http://www.environment-integration.eu/content/view/130/269/lang,en/

European Union, eutube’s Channel

http://www.youtube.com/eutube

Programul Europa pentru cetăţeni

http://www.europapentrucetateni.eu/


Programul Operational Regional

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)este un Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND contribuind, alaturi de Programele Operationale Sectoriale (POS) la realizarea obiectivului general al Strategiei National-Regionale, pentru diminuarea disparitatilor intre regiunile de dezvoltare ale Romaniei

 

Cateva informatii generale despre Strategia de Dezvoltare Regionala a PND 2007-2013

 

POR Dezvoltare Regionala 2007-2013


Planul National de Dezvoltare

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007 - 2013

Ce este acest document ?

 

 • PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-20013 reprezinta un Documentde planificare strategicasi programare financiara multianuala, elaborat intr-un larg cadru partenerial, ce orienteaza si stimuleaza dezvoltarea economica şi sociala a tarii inconcordanta cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

 • Sunt definite 6 Prioritati Nationale de Dezvoltare :

  → Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

  → Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

  → Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale

  → Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

  → Sprijinirea dezvoltariiechilibrate a tuturor regiunilor tari

 •   Pentru fiecare Prioritate de dezvoltare s-au elaboratPrograme Operaţionaledetaliate pentru implementarea InstrumentelorStructurale  în domeniile corespunzătoare

 

 

 

Cateva informatii sintetice despre acest document


LIFE+

Programul Operational Sectorial (POS) Mediu

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL (POS) MEDIU

Ce reprezinta ?

 

POS Mediueste strins corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute in Planul National de Dezvoltare (PND) si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile si practicile dezvoltate la nivelul Uniunii Europene.

 

POS Mediueste astfel conceput incat sa reprezinte un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata.

 

POS Mediucontinua programele de dezvoltare ale infrastructurii de mediu si ia in considerare programele de dezvoltare initiate in cadrul asistentei de preaderare (Phare şi ISPA).

 

POS Mediuse bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu ale

Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale României cat si interesele specifice nationale.

 

Obiectivul global al POS Mediuil constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in România prin reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si România cu privire la

infrastructura de mediu,  atat din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

 

POS Mediu mai 2006