Cadru legislativ

OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului    Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor...