Back

Ambrozia

Buruiana Ambrozia – informații și combatere

Ambrosia artemisiifolia (denumită popular iarbă de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă) este o specie invazivă, originară din America de Nord, care s-a răspândit în aproape toată Europa, preferând zonele cu climat temperat sau cald.

Poate fi întâlnită pe marginea drumurilor, de-a lungul șoselelor și a căilor ferate, terenuri virane sau părăsite, șantiere, prin curțile caselor și prin parcuri. A migrat și spre culturile agricole, afectând culturi de trifoi, cereale sau floarea-soarelui, precum și pășuni. Este rezistentă la secetă și arșiță, clima din ultimii ani creându-i condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.

Când devine ambrozia periculoasă pentru sănătatea omului?

În funcțiile de condițiile pedoclimatice, ambrozia produce cantități mari de polen începând cu luna iulie și se încheie spre finalului lunii octombrie, aceasta fiind perioada cea mai periculoasă pentru sănătatea omului.  Ambrozia conține foarte multe fragmente alergizante, iar o concentrație în aer de sub 30 grăunciori de polen pe metru cub poate induce o reacție alergică. Chiar și 1-2 grăuncioare de polen pot afecta persoanele sensibile.

Din populația României, peste 400.000 de persoane sunt alergice la polenul de ambrozia, iar majoritatea persoanelor prezintă simptomele rinoconjunctivitei, afecțiune ce în timp poate evolua spre astm, însă pot apărea și simtome cutanate, precum urticarie și angioedem.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia ?

Cele mai bune rezultate se pot obține prin smulgere, cosirea manuală sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor. Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul culturilor agricole, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.

Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme, când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

Când trebuie să fie distrusă buruiana ?

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare ulterior acestei date sau în cazul apariției unor noi focare ca urmare a schimbării condițiilor pedoclimatice se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă de vegetație a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Cine trebuie să distrugă ambrozia ?

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritățile administrației publice locale pe raza cărora se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Sancțiunea minimă pentru nerespectarea acestor prevederi este avertismentul, însă în cazul neconformării cerințelor din avertisment vor primi o amendă contravențională cuprinsă între 750 de lei si 5.000 de lei – persoanele fizice, amenzile crescând  la  persoanele juridice la valori cuprinse între 5.000 de lei și 20.000 de lei .