Back

ZIUA MONDIALĂ A ORAȘELOR 31 OCTOMBRIE 2023

ZIUA MONDIALĂ A ORAȘELOR

31 OCTOMBRIE 2023

Începând din anul 2014, la 31 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Orașelor, ce se aliniază cu Obiectivul 11 de Dezvoltare Durabilă al ONU, „Orașe și comunități durabile” – care se ocupă de dezvoltarea urbană în mod durabil și care încheie inițiativa ”Octombrie Urban” – creată cu scopul de a crește gradul de conștientizare, de a promova participarea, de a genera cunoștințe și de a implica comunitatea internațională în crearea unui viitor urban mai bun.

Tema generală a Zilei Mondiale a Orașelor este „Better city, Better life - Oraș mai bun, viață mai bună”,  iar în acest an a fost aleasă subtema „Finanțarea unui viitor urban durabil pentru toți”, ce va explora modul în care putem debloca investiții transformatoare în planificarea urbană și putem obține o descentralizare fiscală adecvată.

Orașele sunt motorul dezvoltării economice globale, furnizând peste 80%  din PIB-ul global. De asemenea, sunt sursa pentru unele dintre provocările existențiale actuale cu care se confruntă lumea – fiind responsabile pentru peste 70% din consumul de energie al lumii și emisiile de gaze cu efect de seră asociate și fiind cea mai mare sursă de poluare din lume.

Această urbanizare rapidă împreună cu impactul amenințărilor existențiale globale actuale adaugă semnificativ presiune asupra infrastructurii existente în orașe și solicită investiții considerabile în creșterea capacității sale actuale – dezvoltarea de infrastructuri în gestionarea deșeurilor, apă și canalizare, transport și mobilitate și  surse noi de energie pentru a realiza ODD-urile ONU, în special în piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare.

Conferința Națiunilor Unite pe Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și AIE estimează că aproximativ 2,6 trilioane de dolari sunt necesari în fiecare an până în 2030 pentru a se îndeplini Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și păstrarea cursului către o societate cu emisii zero până în 2050.

Orașele ar trebui încurajate să inoveze și să experimenteze și să învețe unele de la altele pentru a grăbi tranziția către orașe incluzive din punct de vedere social, eficiente din punct de vedere al resurselor de energie și apă, transportului și sistemelor de deșeuri și durabile, în care este permis accesul tuturor la oportunități urbane.