Plan judeţean de gestionare a deşeurilor

Baza legală a PJGD Legea 27/15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr....

Legislaţia în domeniul deşeurilor

1. Legislaţia cadru: Nr.crt. Nr. act Titlu/conţinut 1 Legea...