Despre Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990
 

Funcţionarii din cadrul APM Covasna au atribuţii în protecţia mediului, sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor de mediu înconjurător şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului ecologic, a resurselor şi calităţii  vieţii.

 

APM Covasna întocmeşte, în cooperare cu autorităţile teritoriale de specialitate, lucrări de sinteza si rapoarte tehnice cu privire la evoluţia calităţii factorilor de mediu, a calităţii vieţii si echilibrului ecologic in limitele zonei administrativ teritoriale de care răspunde, pe care le analizează şi stabileşte măsuri împreuna cu autorităţile locale şi agenţii economici locali şi le transmite  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice.

 

De asemenea, examinează documentaţii tehnice întocmite pentru obiectivele cu impact asupra mediului în vederea emiterii consultaţiilor tehnice, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu la solicitarea agenţilor economici, inclusiv verificarea şi controlul în teren a veridicităţii datelor supuse avizării.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna asigura popularizarea prin mijloacele mass-media şi instituţiile de învăţământ a problematicii în domeniul protecţiei mediului, promovează dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.


Organigrama


homepage

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701  tel mobil  0746248614 (orange)  centrala APM Covasna

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul S.I.M

 

 


Lista personal

                         
                         
                         
  LISTA  CU PERSONALUL APM COVASNA 
                         
                         
  Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia de conducere Funcţia de execuţie Clasa Grad profesional
 
  1 Neagu Gheorghe DIRECTOR EXECUTIV      
  COMPARTIMENT RELATII PUBLICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
             
  2 Simon Adrian   consilier I asistent
  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII
  3 Siminiceanu Gabriel Nicolae ŞEF SERVICIU       
  4 Farkas Berta   consilier I superior
  5 Balazsi Bata   consilier I superior
  6 Borbáth József   consilier I superior
  7 Bote Daniela   consilier I superior
  8 Farkas János   consilier I superior
  9 Fodor Istvan   consilier I asistent
  10 Csáki Gabriela   consilier I superior
  SERVICIUL MONITORIZARE ŞI LABORATOARE
  11 Sandor Maria ŞEF SERVICIU       
  12 vacant   consilier I superior
  13 vacant   consilier I superior
  14 vacant temporar   consilier I superior
  15 Riti Ramona   consilier I principal
  16 vacant temporar   consilier I superior
  17 vacant   consilier I superior
  18 vacant   referent    
  BIROU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
  19 Ghican Oana   consilier  I principal
  20 vacant    consilier I superior
  21 vacant       consilier I superior
  22 Udrea Simona   consilier I superior
  23 Berde Lajos   consilier I superior
  24 Ratkay Tibor       consilier I superior
  25 vacant temorar   consilier I superior
  26 vacant   consilier    principal
  COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE
  27 Istrate Daniela   consilier I superior
  28 Druţu Mioara   consilier I asistent
  29 Huza Laura Helen   referent III superior
  30 Kisgyörgy Attila   referent III superior
  31 vacant   referent III superior
  32 Farkas Georgeta   consilier I superior
  33 Paraoanu Lucia   îngrijitor II   

Contact

În cazul în care doriţisă transmiteţi o sesizare, menţionă, că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin legea nr. 233/2002.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.


Sediul:

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701 tel mobil  0746248614 (orange)  centrala APM Covasna

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

adresa alternativa : office.apmcv@gmail.com

 

Compartimentul Resurse Umane

juridic.resurse_umane@apmcv.anpm.ro

consilier Farkas Georgeta  tel 0267323701 int 18

 

Compartimentul  Relaţii Publice

relatii.publice@apmcv.anpm.ro

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro

adresa corespondenta relatii publice ( cereri L544 ,petitii _)

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013 jud Covasna

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181 

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro, office@apmcv.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii 

sef serviciu SIMINICEANU Gabriel Nicolae ; tel 0267323701 int 14; email : siminiceanu.gabriel@apmcv.anpm.ro

reglementari@apmcv.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL   

      PRIMIRI DOCUMENTE                            ELIBERARI DOCUMENTE

LUNI                          8-12                                   8-14

MARTI                       8-12                                   8-14

MIERCURI                8-12                                   8-14

JOI                             8-10;12-14                    14-16.30

VINERI                       8-12                                     8-14

            Documentatiile pentru solicitari acte de reglementare se depun si on-line detalii si informatii suplimentare  pe www.anpm.ro

Compratiment Calitatea Factorilor de Mediu

Personal Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu

Deseuri: deseuri@apmcv.anpm.ro

           ing. Udrea Simona Marinica

            udrea.simona@apmcv.anpm.ro

            tel: 0267323701 int.22

Comp. CFM  ing. Ghican Oana Elena

ghican.oana@apmcv.anpm

           tel: 0267323701 int.15

Biodiversitate ing. Berde Lajos

                      ing. Ratkay Tibor

                      berde.lajos@apmcv.anpm

                      ratkay.tibor@apmcv.anpm

          tel : 0267323701 int.21

 

Serviciul Monitorizare cuprinde următoarele domenii :

sef serviciu ing Sandor Maria

 Monitorizare, Baze de date

 Laborator

monitorizare@apmcv.anpm.ro

laborator@apmcv.anpm.ro

 

Compartiment Buget, Finanţe, Administrativ si Resurse Umane

 consilier superior Ec Istrate Daniela tel 0267323701 int 13

buget.finante@apmcv.anpm.ro