Despre Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990
 

Funcţionarii din cadrul APM Covasna au atribuţii în protecţia mediului, sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor de mediu înconjurător şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului ecologic, a resurselor şi calităţii  vieţii.

 

APM Covasna întocmeşte, în cooperare cu autorităţile teritoriale de specialitate, lucrări de sinteza si rapoarte tehnice cu privire la evoluţia calităţii factorilor de mediu, a calităţii vieţii si echilibrului ecologic in limitele zonei administrativ teritoriale de care răspunde, pe care le analizează şi stabileşte măsuri împreuna cu autorităţile locale şi agenţii economici locali şi le transmite  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice.

 

De asemenea, examinează documentaţii tehnice întocmite pentru obiectivele cu impact asupra mediului în vederea emiterii consultaţiilor tehnice, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu la solicitarea agenţilor economici, inclusiv verificarea şi controlul în teren a veridicităţii datelor supuse avizării.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna asigura popularizarea prin mijloacele mass-media şi instituţiile de învăţământ a problematicii în domeniul protecţiei mediului, promovează dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare.


Organigrama


Lista personal

Nr.crt. Numele și prenumele Funcţia publică  Clasa Gradul profesional/Grad
de conducere de execuţie 
CONDUCERE
1 Neagu Gheorghe Director executiv   I II
COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
2 Simon Petru Adrian   consilier I superior
SERVICIUL AVIZE, ACORDURI , AUTORIZAȚII
3 Siminiceanu Gabriel Nicolae Şef serviciu    I II
4 Farkas Berta   consilier I superior
5 vacant temporar   consilier I superior
6 Balazsi Beata   consilier I superior
7 Bote Daniela   consilier I superior
8 Csáki Gabriela   consilier I superior
9 Farkas Janos   consilier I superior
10 Olah Badi Melinda   consilier  I principal
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
11 Sandor Maria Şef serviciu      II
12 vacant    consilier I debutant
13 vacant   consilier I superior
14 Temporar vacant   consilier I superior
15 Riti Gica Ramona   consilier I superior
16 Sala Kinga   consilier I superior
17 Condrea Ilyes Ovidiu   consilier I superior
18 Stanciu Maria   Referent   I
COMPARTIMENT CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
19 Fodor Istvan   consilier I asistent
20 Ghican Oana Elena   consilier I superior
21 Vacant temporar   consilier I superior
22 Vacant   consilier I superior
23 Berde Gyögy Lajos   consilier I superior
24 vacant   consilier I superior
25 Marin Olga   consilier I superior
COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE
26 Istrate Daniela    consilier I superior
27 Farkas Georgeta   consilier  I superior
28 Huza Laura   consilier I superior
29 Kisgyorgy Attila   referent III superior
30 vacant   referent III superior
31 Bejan Diana   referent III superior
32 Dascalu Luiza Catalina   consilier achiziții publice I principal
33 Părăoanu Lucia Varvara   Ingrijitor    

homepage

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701  tel mobil  0746248614 centrala APM Covasna

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

Formular electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in sistemul S.I.M

 

 


Contact

În cazul în care doriţisă transmiteţi o sesizare, menţionă, că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin legea nr. 233/2002.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.


Sediul:

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701 tel mobil  0746248614 (orange)  centrala APM Covasna

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

adresa alternativa : office.apmcv@gmail.com

 

Compartimentul Resurse Umane

juridic.resurse_umane@apmcv.anpm.ro

consilier Farkas Georgeta  tel 0267323701 int 18

 

Compartimentul  Relaţii Publice

relatii.publice@apmcv.anpm.ro

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro

adresa corespondenta relatii publice ( cereri L544 ,petitii _)

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013 jud Covasna

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181 

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro, office@apmcv.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii 

sef serviciu SIMINICEANU Gabriel Nicolae ; tel 0267323701 int 14; email : siminiceanu.gabriel@apmcv.anpm.ro

reglementari@apmcv.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL   

      PRIMIRI DOCUMENTE                            ELIBERARI DOCUMENTE

LUNI                          8-12                                   8-14

MARTI                       8-12                                   8-14

MIERCURI                8-12                                   8-14

JOI                             8-10;12-14                    14-16.30

VINERI                       8-12                                     8-14

            Documentatiile pentru solicitari acte de reglementare se depun si on-line detalii si informatii suplimentare  pe www.anpm.ro

Compratiment Calitatea Factorilor de Mediu

Personal Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu

Deseuri: deseuri@apmcv.anpm.ro

          

            tel: 0267323701 int.22

Comp. CFM  ing. Ghican Oana Elena

ghican.oana@apmcv.anpm

           tel: 0267323701 int.15

Biodiversitate ing. Berde Lajos

                        ing. Fodor Istvan

                      berde.lajos@apmcv.anpm

                     fodor.istvan@apmcv.anpm 

          tel : 0267323701 int.21

 

Serviciul Monitorizare cuprinde următoarele domenii :

sef serviciu ing Sandor Maria

 Monitorizare, Baze de date

 Laborator

monitorizare@apmcv.anpm.ro

laborator@apmcv.anpm.ro

 

Compartiment Buget, Finanţe, Administrativ si Resurse Umane

 consilier superior Ec Istrate Daniela tel 0267323701 int 13

buget.finante@apmcv.anpm.ro

 

DECLARATII DE AVERE  si INTERESE pentru anul 2022

NEAGU GHEORGHE /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Neagu+Gheorghe+2022.pdf/93bce219-a5ab-4a06-93f1-08b293297ac4
HUZA LAURA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Huza+Laura+2022.pdf/64e15949-88f4-4c9f-bd27-55a18dd88e59
GHICAN OANA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Ghican+Oana+2022.pdf/eb0d3f28-65dd-4dab-aa61-eccef81facfd
SUTO ERIKA

/documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Suto+Erika+2022.pdf/67558a3f-e304-452d-8165-1eea3a3b7cee

la incetare : /documents/18539/72789090/declaratie+de+avere+si+interese+SUTO+ERIKA+INCETARE.pdf/dcf13c1b-6428-40dc-ab15-ca60dbbb6fa0

ISTRATE DANIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Istrate+Daniela+2022.pdf/3c000f6f-3d9b-4bfa-85ff-1eb9c40561f3
SIMINICEANU GABRIEL NICOLAE /documents/18539/72789090/Declara%C8%9Bie+de+avere+%C8%99i+de+interese+-+an+2022+-+Siminiceanu+N.+Gabrel-Nicolae.pdf/1fce28f8-1d94-4a88-85e1-15f35b7e289e
DRUTU MIOARA

/documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Drutu+Mioara+2022.pdf/264976ae-97e2-4432-98da-a8daa0517ec1

la incetare : /documents/18539/72789090/declaratie+de+avere+si+de+interese+Drutu+Mioara.pdf/2c08aee8-4fb0-4bec-8341-3fe8331d718b

DASCALU LUIZA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Dascalu+Luiza+2022.pdf/4f7b37a0-dbfd-4a7a-8cee-2f97f9b5808d
FARKAS GEORGETA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Farkas+Georgeta+2022.pdf/be147d15-4a54-4540-a7b1-ca46c9d8ea85
SIMON ADRIAN /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Simon+Adrian+2022.pdf/703d93b1-6d2f-4ea5-bd50-81ba1737cb12
BERDE LAJOS /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Berde+Lajos+2022.pdf/09d9ee8a-9500-498c-a71e-f50c0038dac3
FODOR ISTVAN /documents/18539/72789090/declaratie+de+avere+si+de+interese+Fodor+Istvan+2022.pdf/1c2ac1c6-1f15-4772-b56b-6962e7dceb6f
SANDOR MARIA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Sandor+Maria+2022.pdf/86899a48-1658-4761-b7a1-71688270dffe
RITI RAMONA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Riti+Gica+Ramona+2022.pdf/0967b4c4-f13b-40f3-b92a-3671d50bfbc3
SALA KINGA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Sala+Kinga+2022.pdf/d884a892-dd78-4c30-a09b-19f29198b482
FARKAS JANOS  /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Farkas+Janos+2022.pdf/adf686f2-adf3-4071-97b4-c7d0ff07a7aa
BOTE DANIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Bote+Daniela+2022.pdf/641cc8e0-19b7-4161-adea-9b72cd5ae1e8
FARKAS BERTA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese++Farkas+Berta+2022.pdf/67960975-b515-40b2-a7a2-04713384f968
BALAZSI BEATA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Balazsi+Beata+2022.pdf/71eee7a3-d91c-4881-8917-3776f1565fdf
CSAKI GABRIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Csaki+Gabriela+2022.pdf/d59fa2d4-38ee-4010-9153-04713f8cd655
KISGYORGY ATILLA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Kisgyorgy+Attila+2022.pdf/bf7e1126-aed9-48a3-8abb-7b0e6ad23ecb
OLAH MELINDA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Olah-Badi+Melinda+numire.pdf/ca44e046-bb60-45f5-81c1-0c3441c5cc6c
CONDREA OVIDIU /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Condrea+Ovidiu+2022.pdf/2db42150-1bcb-4b7c-8365-c6f55bd3f7d2
BEJAN DIANA IONELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Bejan+Diana+Ionela+2022-numire.pdf/ba2a68ea-9535-4054-a168-577f2e0943ae
RATKAY TIBOR /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Ratkay+Tibor+2022.pdf/25e19fd6-ab20-4036-91ab-124b908a9d32

ISTOC IULIA 

 

MARIN OLGA

/documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Istoc+Iuliana+la+incetare.pdf/4a9091dc-48bb-4476-9b64-7d7b25d9ee25

/documents/18539/72789090/declaratie+de+avere+si+interese+MARIN+OLGA+NUMIRE.pdf/3a6635ea-7443-44a4-b5d1-1afcfc965e66

DECLARATII DE AVERE  si INTERESE pentru anul 2023

NEAGU GHEORGHE /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Neagu+Gheorghe+2023.pdf/27872640-124c-4f45-9774-952c3e737c2e
HUZA LAURA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Huza+Laura+2023.pdf/7e3dae81-82ae-447e-a999-d2b00a4d1b21
GHICAN OANA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Ghican+Oana+2023.pdf/19e24593-5226-43ad-936e-e8442c1271c1
ISTRATE DANIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Istrate+Daniela+2023.pdf/0daee97e-f74b-451c-9847-6361638e59b7
SIMINICEANU GABRIEL NICOLAE /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Siminiceanbu+Gabriel+2023.pdf/49c119b9-b7fa-4efb-a4f7-89111cab8287
DASCALU LUIZA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Dascalu+Luiza+2023.pdf/0c886a0e-050b-4d43-8735-2d6780c11e1b
FARKAS GEORGETA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Farkas+Georgeta+2023.pdf/6bcb2bb2-ff56-4d06-b7d5-2e27c1bf2f42
SIMON ADRIAN /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Simon+Adrian+2023.pdf/b2485ed8-9b80-466d-b1e5-f1dd5a3a2fd9
BERDE LAJOS /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Berde+Lajos+2023.pdf/2950f77e-420e-404c-b496-fcaf2d641954
FODOR ISTVAN /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Fodor+Istvan+2023.pdf/4d4c9b36-b2bf-419f-84c5-7e15f008a813
SANDOR MARIA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Sandor+Maria+2023.pdf/0400b706-6f20-4c22-8c64-a2f5bc830b6a
RITI RAMONA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Riti+Ramona+2023.pdf/82d69636-0cae-457c-98a9-95dd9748e590
SALA KINGA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Sala+Kinga+2023.pdf/e7f84344-73a2-4b5c-aa72-0ab02667ab74
FARKAS JANOS  /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Farkas+Janos+2023.pdf/ad90fbca-8d03-4934-b7aa-8fcd0aa264a8
BOTE DANIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Bote+Daniela+2023.pdf/4c4b806a-402c-45bf-81c1-45fd7321e550
FARKAS BERTA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Farkas+Berta+2023.pdf/6dc883e6-9f01-4e94-9401-9b4d96c35a16
BALAZSI BEATA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Balazsi+Beata+2023.pdf/ec2c0b35-11ab-49c1-bedd-acfd26427f70
CSAKI GABRIELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Csaki+Gabriela+2023.pdf/b74d9d07-c86b-4e30-84b0-e384f3eb7bfa
KISGYORGY ATILLA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Kisgyorgy+Attila+2023.pdf/4bbba93c-d15b-46b2-aed0-adce6b713755
OLAH MELINDA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Olah-Badi+Melinda+2023.pdf/706a2ad8-67d4-4e69-9bdf-e30e9141c368
CONDREA OVIDIU /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Condrea+Ovidiu+2023.pdf/9323be0b-e67b-4a1a-94ab-dd58d0ccaa3a
BEJAN DIANA IONELA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+de+interese+Bejan+Diana+2023.pdf/19c15ea7-f13e-40b4-bd18-8c22ba147907
MARIN OLGA /documents/18539/72789090/Declaratie+de+avere+si+interese+Marin+Olga+2023.pdf/2e201fa4-0f14-4412-903f-429cb0014741