Amenajament silvic UP X Filia Sugas, memoriu, raport mediu, studiu EA

/documents/18539/64647084/Memoriu+Amenajamentul+silvic+UP+X+Filia_Sugas.pdf/c7136d49-130d-4cdd-ae9a-8742aabbe463 ...

Prima versiune Amenajament Silvic UPI Csoma UAT Ghelinta

/documents/18539/64647084/Prima+versiune+Amenjament+silvic+UP+I++Csoma+Hejja.pdf/85d5290e-34ce-4f66-ab56-966ef20736cd

Prima versiune Amenajament Silvic UPI Oras Covasna

/documents/18539/64647084/Prima+versiune+Amenajament+Silvic+UP+I+Primaria+Covasna.pdf/005f3239-b957-4243-8fce-cf0bc5af3041

Raportul de mediu PUZ Hosszu Arpad

/documents/18539/50152632/Raport+de+mediu+PUZ+Hosszu+Arpad.pdf/78caafd4-901b-4d19-9d74-53068b1b5302

Proiectul de plan (alternativa finală) PUZ Hosszu Arpad

/documents/18539/50152632/Varianta+finala+PUZ+Hosszu+Arpad.pdf/78e7da40-9ba3-40d6-ace0-fb3e474ab1e5

versiune finala a PJGD aflat in procedura SEA

/documents/18539/2879557/PJGD+Covasna_varianta_02_03_2020.pdf/f95b2dc4-c773-47fa-b116-d2de3f52a50c

Prima versiune PJGD jud Covasna

descarca prima versiune a PLANULUI JUDETEAN DE GESTIUNE A DESEURILOR - jud Covasna aflat in procedura SEA