Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a compuşilor similari

Agenţii economici care deţin echipamente conţinând PCB sunt obligaţi să anunţe deţinerea lor Agenţiei Locale pentru Protecţia Mediului din judeţul în care se află echipamentul,...

Situaţia condensatorilor scoşi din uz

/files/APM Covasna/Deseuri/PCB-sem.I-2010.xls legislatie  link  /documents/18539/42580949/HOTARARE+++++++++++++291+07-04-2005.docx/50f6262a-7a4f-4327-89e7-0e9b7745d5c1 ...