PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI (PLAM)

Ordinul Prefectului judeţului Covasna pentru aprobarea structurii organizatorice pentru actualizare PLAM   Hotărâre Consiliul Judeţean Covasna pentru adoptare...

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU (PNAPM)

Revizuirea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului   În conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea de Guvern nr. 918/30.08.2010 ,...