cheltuieli publice ianuarie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/situatiacheltuielilorAPMIANUARIE2013.xls

cheltuieli publice februarie2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/situatiacheltuielilorAPMFEBRUARIE2013.xls

cheltuieli publice martie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/situatiacheltuielilorMARTIE2013.xls

cheltuieli publice aprilie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorAPRILIE2013.xls

cheltuieli publice iunie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorIUNIE2013.xls

cheltuieli publice iulie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorIULIE2013.xls

cheltuieli publice august 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorAUGUST2013.xls

cheltuieli publice septembrie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorSEPTEMBRIE2013.xls

cheltuieli publice octombrie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorOCTOMBRIE2013.xls

cheltuieli publice noiembrie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorNOIEMBRIE2013.xls

cheltuieli publice decembrie 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorDECEMBRIE2013.xls

Cheltuieli publice Mai 2013 APM Covasna

/files/APM Covasna/cheltuieli 2013/SituatiacheltuielilorMAI2013.xls