Back

convocare consultare CAT si CSC al APM Covasna pentru 09.05.2024 orele 9.30

Către:

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna

pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA - si Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna  precum analiză planuri supuse Directivei SEA și alte solicitari de reglementare, judeţul Covasna

 • Consiliul Județean Covasna Membru: Arhitect Sef  RITI Oliver Raul
 • Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Covasna Membru: Comisar JAKAB Rozália
 • Direcția de Sănătate Publică Covasna Membru: Medic BARZAN Alina Mihaela
 • Administrația de Apă Buzău-Ialomița-SGA Buzău Membru: Sef Sistem Hidro Albu Bogdan
 • Administația de Apă Olt-SGA Covasna Membru: ing DEAK Ana Sef Birou GMPRA
 • Administrația de Apă Siret-SGA Bacău Membru: ing Diamanat Viorel
 • Garda Forestieră Brașov Membru: Director DIA Sef Serv SGFJCV BENEDEK Kaplar Gabor
 • Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna Membru: Bene Erzsebet
 • Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Covasna Membru: Dir. Executiv ORSI Csaba
 • Direcția Județeană pentru Cultură Covasna Membru delegat: pentru Director Executiv dl Méder Lóránt László
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Viteazul al Jud. Covasna Membru: Cpt. ing ILYES Rudolf
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna Membru: Inspector Farkas Istvan Levente
 • Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Membru: Arhitect Șef BERSZAN Ruzandra Carmen,
 • Primăria Municipiului Târgu Secuiesc Membru: Consilier BECSEK ANTAL
 • Primăria Orașului Baraolt Membru: Arhitect Șef LASZLO Sandor
 • Primăria Orașului Covasna Membru: OPRA DEBRECZI Zsombor
 • Primăria Orașului Întorsura Buzăului Membru: Viceprimar POPICA Silviu Ciprian,
 • Centrul Județean pentru Protecția Naturii Membru:  ing. BEDO Sandor office@natcov.ro
 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Covasna: membru Șef serviciu SZOCS Zoltan cv.ananp@ananp.gov.ro

Invitaţi:

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind  reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr. 109/03.05.2022, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 150/27.09.2017 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI 9 MAI  2024, orele 9:30, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

AVIZE DE MEDIU

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Barcani- UP IV Barcani , UAT Barcani, UAT Sita Buzăului, UAT Zagon,  fond forestier extravilan, nu se suprapune cu arii protejate, jud. Covasna, etapa de încadrare conform Directivei SEA, HG 1076/2004, titular : COMUNA BARCANI ,  elaborator: SC DEREVO PROIECT SRL ;
 2. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Sita Buzăului- UP II Sita Buzăului , jud Covasna si jud Brasov,  fond forestier extravilan,  se suprapune cu arii protejate ROSCI0038 Ciucas, autoritate competenta APM Brasov , etapa de încadrare conform Directivei SEA, HG 1076/2004, titular : COMUNA SITA BUZĂULUI
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru ”Modificare parțială PUZ Ciucului Grădină –UTR nr 8 , str Veszprem Municipiul Sfântu Gheorghe , intravilan  , etapa de încadrare conform Directivei SEA, HG 1076/2004, titular : FLECKHHAMMER OTTO OSCAR și alții ,  elaborator: SC V&K SRL;

ACORDURI DE MEDIU

 1. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „Desfințare clădire C4 post Trafo în vederea retehnologizării și readaptării la cerințele actuale ale complexului turistic existent”, com Turia sat Turia trup Balvanyos  nr cad 28774 intravilan , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, amplasament situat în limitele sitului ROSPA0082 și ROSCI0037 , titular SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL , proiectant: PARA ZOLTAN  II  ;
 2. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „Construire și instalare structuri suport pentru echipamente și stație de bază telefonie mobilă și servicii de comunicații Vodafone ”, com Turia sat Turia trup Balvanyos  nr cad 28774 intravilan , jud.Covasna , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, amplasament situat în limitele sitului ROSPA0082 și ROSCI0037 , titular SC VANTAGE TOWERS SRL , proiectant: SC TOTAL PROJECT DESIGN SRL  ;
 3. Solicitarea de obţinere  acord de mediu  actualizat pentru proiectul „Modernizare str Mică”, municipiul Sfântu Gheorghe intravilan , jud.Covasna , analiza documentației în vederea  actualizării emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, titular MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , proiectant:  SC INFRA PROJECT SRL  ;
 4. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „Edificarea unui parc fotovoltaicCEF VALEA CRISULUI 1”, extravilan UAT Valea Crișului CF 26191,26192 , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, amplasament situat în limitele sitului ROSPA0082 , titular SC VADAS ONE SRL , proiectant: SC VADAS ONE SRL  ;
 5. Solicitarea de obţinere  acord de mediu pentru proiectul „Edificarea unui parc fotovoltaicCEF VALEA CRISULUI 2”, extravilan UAT Valea Crișului CF 26242 , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018, amplasament situat în limitele sitului ROSPA0082 , titular SC VADAS ONE SRL , proiectant: SC VADAS ONE SRL  ;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul „Executarea două foraje de monitorizare a apelor subterane amonte și aval stației de epurare Întorsura Buzăului ”, UAT Întorsura Buzăului , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018titular SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA , proiectant: SC TOTAL PROIECT SRL  ;
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul „Modernizare strada în cartierul Poiana Arcușului ”, intravilan loc.Arcuș  , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018titular COMUNA ARCUȘ , proiectant: SC DRUM PROIECT SRL  ;
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul „Regenerare  urbană în zona centrală a orașului Covasna ”, oraș Covasna, analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018titular Oraș Covasna , proiectant: SC CADRO LANDSCAPE STUDIO SRL  ;
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auot self- care”, oraș Întorsura Buzăului sat Brădet nr 175 C , analiza documentației în vederea emiterii deciziei de încadrare conform Legii 292/2018titular Preda Dorel , proiectant: Dârstar Valeriul PFA   ;

AUTORIZAȚII DE MEDIU

 1. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Sistem alimentare cu apă comuna Comandău”, cod CAEN 3600,com Comandău  jud. Covasna, analiza solicitării, titular: COMUNA COMANDĂU
 2. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Stație de distribuție carburanți ”, cod CAEN 4730 ,com Reci  jud. Covasna, analiza solicitării, titular: SC OMV PETROM MARKETING SRL
 3. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Sistem alimentare cu apă comuna Belin”, cod CAEN 3600,com Belin   jud. Covasna, analiza solicitării, titular: COMUNA BELIN
 4. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Reprezentanța MIDA SRL”, cod CAEN 4520, Mun.Sfântu Gheorghe DN 12 km8  jud. Covasna, analiza solicitării, titular: SC MIDA SRL
 5. Solicitarea de obţinere autorizatie de mediu “ Tâmplărie”, cod CAEN 1623,3101,3109, Mun.Sfântu Gheorghe str Muncitorilor  nr 15A   jud. Covasna, analiza solicitării, titular: SC F&J SRL

 

NOTĂ: Pentru solicitările de aviz de mediu și acord de mediu propuse pentru ordinea de zi solicităm prezența proiectanților de specialitate și/sau a titularilor de plan/proiect. În lipsa acestora, secretariatul Colectivului de Analiză Tehnică decide amânarea analizei acestora.

descarca