Back

Convocator sedinta CAT, CSC 18.06.2015

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, arhitect şef Bíró Donát (Jánosi Zsolt), Papucs András
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315,  Dr. Sikó Barabasi Sándor, Director Executiv                                                                                                                                                                                                                                    
 

Invitaţi:

 • SGA BUZĂU, 0238431214, sh.siriu@yahoo.com
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC BON SWEET BON SRL, 0267310292, 0740343215
 • B.I.A. Florea Stela, 0267.315.371
 • RUZSA CSABA,0721441222
 • SC TRANS GAS GRUP SRL, 0212245475, 0744362473
 • SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, 0367800188
 • DANCS ANNAMARIA I.I., 0744351510
 • S.C. Viarock SRL 0267.347.754
 • SC JWC ROMWOOD SRL, 0728145286

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 18.06.2015, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Construire locuinta si garaj", Reci, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: RUZSA CSABA, proiectant URBAN OLIVER SRL
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ ZONA INDUSTRIALA BON SWEET BON", Sf.Gheorghe, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC BON SWEET BON SRL, proiectant B.I.A. Florea Stela;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire Statie mobila distributie GPL auto", Baraolt, etapa de încadrare EIA si EA, titular SC TRANS GAS GRUP SRL, proiectant SC EURO PROIECT GORJ SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Construire anexa gospodareasca pentru exploatatii agricole (grajd pentru oi si sopron masini agricole) cu caracter provizoriu, pe durata maxima de 10 ani", Comandau, etapa de încadrare EIA si EA, titular DANCS ANNAMARIA I.I.., proiectant SZANTO EMESE I.I.;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Suplimentarea alimentarii cu apa tehnologica – FORAJ APA",  INT. BUZAULUI, etapa de încadrare EIA si EA, titular SC JWC ROMWOOD SRL, proiectant SC MINERAL AQUA STUPROD COM SRL;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Ilinei-Chichiş cu finalizare lac piscicol", etapa de definire a domeniului evaluarii, titular SC VIAROCK SRL, proiectant SC Prominco Invest SRL;
 7. Solicitarea de obţinere a autorizatiei de mediu pentru "Fabrica de prelucrare si debitare a lemnului", Reci, etapa de luare a deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, titular SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, proiectant SC PROINVEST SRL;
 8. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 09.06.2015–15.06.2015, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

27/

10.06.2015

Farkas Janos

S.C. GRILOV S.R.L.

Fabrică prelucrare lapte,

CAEN 1051

Băţanii Mari, nr. 357

10.06.2015

30.06.2015

28/

10.06.2015

Gog Mircea

O.S. BRETCU

Exploatare forestiera cod CAEN 0220

Jud. Covasna

10.06.2015

21.07.2015

29/

11.06.2015

Dănilă Marius

S.C. DECOR LUX SRL

Atelier prelucrare piatră

Malnaş Băi, nr. 90

11.06.2015

22.07.2015

30/

12.06.2015

Dănilă Marius

O.S.P. BRETCU

Exploatare forestiera cod CAEN 0220

Jud. Covasna

12.06.2015

24.07.2015

31/

12.06.2015

Dănilă Marius

SC PARTYZONA BAR S.R.L.

Exploatare forestiera cod CAEN 0220

Jud. Covasna

12.06.2015

25.07.2015

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

       Sef Serviciu AAA,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa