legislatie

link  /documents/18539/42580949/HOTARARE++235+07-03-2007.docx/2b787a99-8411-480b-9a02-424e2a62810d

Adresă către agenti economici care gestioneaza uleiuri uzate

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,   Conform adresei ANPM nr.2/209/MP/17.04.2012, în vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor de raportare şi în conformitate cu...

ALTE MODALITATI 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/ALTEMODALITATI2011.xls

CO-INCINERARE 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/CO-INCINERARE2011.xls

COLECTORII 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/COLECTORII2011.xls

COMBUSTIA IN CENTRALE TERMICE ULEIURI UZATE 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/COMBUSTIAINCENTRALETERMICEULEIURIUZATE2011.xls

ELIMINARE ULEIURI UZATE

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/ELIMINAREULEIURIUZATE2011.xls

GENERATORII 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/GENERATORII2011.xls

IMPORTATORII DE ULEIURI 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/IMPORTATORIIDEULEIURI2011.xls

PROD INTERNI ULEIURI 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/PRODINTERNIULEIURI2011.xls

REGENERARE 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/REGENERARE2011.xls

STATII 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/STATII2011.xls

SERVICE-URI 2011

/files/APM Covasna/Deseuri-Uleiuri uzate/SERVICE-URI2011.xls